Fagnettstedet for SMB-sektoren

oystein-olsen-norgesbank

Styringsrenten i null for første gang i Norges historie

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Torsdag denne uken overrasket Norges Bank mange ved å sette ned styringsrenten med 25 basispunkter til 0 prosent, og med det opplever vi i Norge for første gang i historien nullrente.

Bakgrunnen for dette er at Norges Bank ønsker å stimulere den norske økonomien ved å redusere rentekostnadene for alle som låner penger i landet. Sentralbanksjefen sier samtidig at han forventer at renten holdes på dette nivået ut 2023. Mange analytikere sier samtidig at de tror at renten vil holde seg på et historisk lavt nivå i lang tid fremover og at negativ rente også kan bli aktuelt i Norge. Dette gir oss nå en pengepolitisk situasjon vi tidligere ikke har opplevd i Norge, men stort sett bare har lest om fra andre land. Pengemarkedsrenten falt også vesentlig etter rentenedsettelsen og dette indikerer at markedene ble overrasket samt at de forventer at rentene vil holde seg lave fremover.

Med dette sterke pengepolitiske tiltaket mener mange kommentatorer nå at sentralbanken har spilt ut sitt siste pengepolitiske tiltak og at man nå har relativt få våpen igjen for å påvirke økonomien fremover. I motsetning til andre sentralbanken har man ikke i Norge noen tradisjon for å bruke såkalte kvantitative lettelser ved å kjøpe rentepapirer i markedet, og dette skyldes nok hovedsakelig at dette markedet er svært lite i Norge på grunn av statens sterke økonomi som har gjort at staten ikke har like stort behov for å låne penger som for eksempel USA og Euroområdet.

SMB Partnere

Ofte fører rentenedsettelser til at valutaen svekker seg, men dette har ikke skjedd denne uken. Det kan kanskje skyldes at den norske kronen allerede er historisk lav, og at den økonomiske utviklingen i Norge og den svake oljeprisen allerede har gjort mye av den jobben. Norges Bank bekreftet denne uken at de de siste ukene har gått til det uvanlige steget å støttekjøpe norske kroner, noe de begrunnet med at markedet ikke fungerte som det skulle og ga unaturlige utslag. Markedene tolker nok dette nå som en form for garanti at sentralbanken på nytt vil gjøre dette om vi på nytt skulle få slike utslag i den norske kronen.

Foto: Importveid valutakursindeks. Kilde: Norges Bank

Negative renter?

Sentralbanksjefen sa torsdag at Norges Bank ikke ser for seg negativ rente, men for første gang i historien så diskuteres dette blant markedsanalytikere. Negativ styringsrente vil altså si at bankene som plasserer midler hos Norges Bank må betale for å kunne gjøre det. Sverige var et av de første landene i Europa som innførte negativ rente, men nå er dette tilfelle i Sverige, Danmark, Sveits, Euroområdet og Japan. Virkningene av negative renter er omdiskuterte. Erfaringene som har blitt gjort i andre land viser at det er avtagende utbytte av negative renter, ettersom det sjelden gir faktisk gjennomslag til bankenes innskudds- og lånerenter.

Foto: Internasjonale valutakurser. Kilde: Norges Bank

Hva betyr dette for deg?

Norske privatpersoner har i dag nesten 1.300 milliarder kroner på bankkonto og innskuddsrentene på disse midlene vil man måtte regne med også nærmer seg 0 prosent. Justerer man for inflasjon, formuesskatt og kapitalskatt på disse allerede lave rentene blir det nå svært vanskelig å regne hjem slike plasseringer.

For nordmenn med boliglån vil rentenedsettelsen gi lavere rentekostnader, og de første bankene var allerede torsdag på ballen og varslet at de ville sette ned rentene. Både privatpersoner og bedrifter bør nå følge nøye med på renten sin, og eventuelt vurdere å skifte bank for å sikre seg lavest mulige rentekostnader. De beste kundene kan nå regne med en boliglånsrente på ca. 1,5 prosent.

Det neste som nå vil skje er nok også at de lange rentene vil falle slik at bedrifter og privatpersoner kan binde sine renter på nivåer man tidligere aldri har opplevd før. Likevel er det sannsynligvis en begrenset nedside også for de som velger å beholde en flytende rente, da man forventer lave renter i lang tid fremover.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge