SMB-TV: Er norske arbeidsrettsdomstoler partiske?

SMB Norge er svært kritisk til dagens ordning for utvelgelse av meddommere i arbeidsrettssaker og har klaget Norge inn for Europarådet. I denne sendingen snakker vi med advokat Nicolay Skarning, som fører saken for oss. Les også: SMB Norge klaget partiske arbeidsrettsdomstoler inn for Europarådet Da dagens arbeidsmiljølov ble innført på 70-tallet vedtok man samtidig […]