SMB Norge roser Stortinget for gjennomslag for gründerforslag

Mandag 17.juni fikk SVs to forslag til en bedre gründerpolitikk flertall i Stortinget: bedre opsjonsskatteordning og tech-visum. – Dette er noe vi i SMB har jobbet for lenge, sier administerende direktør i SMB Norge Jørund H. Rytman.

De to forslagene som SV hadde fremmet på en bedre gründerpolitikk fikk flertall på Stortingenet 17.juni. SMB Norge er utrolig lettet over at forslagene fikk gjennomslag etter at det lenge var usikkerhet om forslagene ville få gjennomslag i Stortinget.

– Det er fantastisk at Stortingsflertallet fikk gjennomslag og ber regjeringen se på en utvidet opsjonskatteordning. Gründere og nyoppstartede bedrifter er bakbeinet til den norske økonomien, så all ros til SV og resten av det poltisike flertallet for at de stemte gjennom disse to forslagene som vi i SMB Norge har jobbet for, sier administerende direktør i SMB Norge Jørund H. Rytman.

Les også: Regjeringens og venstresidens “Race to the bottom”

Tech-visum

I tillegg til gjennomslag for opsjonsskatteordning har også Stortingsflertallet bedt regjeringen om å gi gründere bedre forutsettninger når de skal ut internasjonalt og konkurrere om de med mest kompetanse. Derfor har en forenkling av regelverket vært svært etterspurt av norske gründere og SMB Norge over lengre tid.

– En ny tech-visum til utenlandsk kompetanse er helt avgjørende for at norske virksomheter får tilgang til de beste kandidatene uansett hvor de holder til. Det har tidligere vært for komplisert å få utenlandsarbeidskraft inn til Norge, så vi i SMB Norge er lettet over at dette kommer til å bli enklere fromover. SMB Norge kommer til følge med på at begge disse forslagene blir gjennomført, sier Rytman.

Les også: En skuffende budsjettavtale for næringslivet i RNB

Skuffet over regjeringspartiene

Selv om det var flertall i Stortinget merket SMB Norge seg at regjeringspartiene stemte mot forslagene til SV. Dette skuffer SMB Norge da den tidligere næringsministeren Vestre (Ap) tidligere har sagt at regjeringen jobber for at Norge skal bli det beste landet å starte og drive bedrift i.

– Det er skuffende at regjeringen har brukt dagen til å vise at de ikke er for disse forslagene og en bedre gründerpolitikk. Og nå som gründermelding, som skulle komme i juni, har blitt utsatt til høsten er vi nervøse for at innholdet i den også kommer til å skuffe det norske næringslivet og gründerne i Norge, sier Rytman.

Forslagene som fikk flertall på Stortinget

  • Stortinget ber regjeringen i forbindelse med forslag til statsbudsjettet for 2025 gjøre endringer i opsjonsskatteregelverket slik at den skal gjelde for bedrifter som har maksimalt 150 ansatte, har vært i drift i 12 år og en balansesum på maks 200. mill kroner.
  • Stortinget ber regjeringen i forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2025 fremme forslag om et tech-visum. Forslaget skal vurdere forenklet saksbehandlingstid for faglærte fra tredjeland, forhåndsgodkjenning av arbeidstakere og et eget visumprogram for gründere og investorer som ønsker å etablere virksomheten i Norge.