SMB Norge på budsjetthøring på Stortinget

Administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman, holder innlegg på høringen i finanskomiteen (Faksimile: Stortinget).
Bilde: Administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman, holder innlegg på høringen i finanskomiteen (Faksimile: Stortinget).

Denne uken og neste holdes det budsjetthøringer på Stortinget i alle fagkomiteen, hvor organisasjoner kan gi sine tilbakemeldinger på regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2024. SMB Norge deltar på høring i flere av fagkomiteen, og på mandag 16. oktober var første høring i finanskomiteen.

SMB Norge deltok med forbundsstyrets leder Karl-Anders Grønland og administrerende direktør Jørund H. Rytman. Budskapet var at små og mellomstore bedrifter er opptatt av det samlede skatte- og avgiftstrykket som den enkelte opplever i hverdagen, og at det bør være fokus for politikerne hvis de ønsker å gi bedre rammebetingelser til næringslivet.

SMB Norge valgte videre å fokusere på tre konkrete prosjekter som vi mener kan gi viktige og gode resultater – og som SMB Norge er klare for å levere på – hvis Stortinget vil bevilge penger og prioritere dette arbeidet.

Les også: Rekonstruksjon – et alternativ til konkurs?

Prosjektene som SMB Norge løftet frem var:

Rådgivningstjeneste for konkurstruede bedrifter

Denne uken deltar SMB Norge på flere høringer på Stortinget. Jørund H. Rytman, Ulf Leirstein og Karl-Anders Grønland er klare for å kjempe for små og mellomstore bedrifter.

SMB Norge viser til Stortingets vedtak ved revidert nasjonalbudsjett 2021, der det ble besluttet å opprette en rådgivningstjeneste for sårbare småbedrifter og gründere. Det ble bevilget 3,5 millioner kroner til SMB Norge og stiftelsen Rettferd for å etablere et lavterskeltilbud for kriserammede småbedrifter og gründere. Fokus var rådgivning innenfor spørsmål knyttet til juridiske problemstillinger og økonomi, men tjenesten var også viktig for mange da man kunne prate med noen om situasjonen man var i. Det kan være krevende rent helsemessig å stå i en slik situasjon, noe også forskningen viser.

I løpet av høsten 2021 fikk vi hjulpet mange bedrifter fra konkurs, samt bistått mange gründere som slet da deres livsverk gikk i grus. Etableringen av denne rådgivningstjenesten var også ment for å informere om den nye rekonstruksjonsloven og veilede småbedrifter ved og under en konkursprosess.

Tiltaket var en suksess. Derfor var det meget forunderlig at det ikke ble satt av midler til dette for 2022, og tjenesten ble dermed lagt ned. Siden den gang har krisen for småbedrifter blitt enda verre og behovet større. Det viser også konkurstallene så langt i 2023.

Statsstøtte for etablererkurs og veiledning for ukrainske flyktninger

SMB Norge viser til at Norge for tiden bosetter flere tusen ukrainske flyktninger over hele landet. Vi mener det vil være fordelaktig fra alle parter om flere av disse flyktningene gis kursing og opplæring i hvordan man kan starte og drive sin egen bedrift. Med nødvendig støtte fra myndighetene, er det et arbeid som SMB Norge kan foreta. Her viser vi til erfaringene med tilsvarende prosjekt som pågår i Tsjekkia sammen med vår søsterorganisasjon, erfaringene Danmark har med lignende, samt det pågående kursserien for SMB-sektoren som SMB Norge gjennomfører sammen med Google Norge.

Dette tiltaket vil også være helt i tråd med Nansen-programmet. I forbindelse med fremleggelsen så argumenterte regjeringen også for at næringslivet i Ukraina må bygges opp igjen, når det er mulig. Vårt prosjekt vil bidra til kompetanse for de ukrainske flyktningene når mange av de skal hjem etter krigen og bidra til oppbyggingen av næringslivet lokalt.

Les også: Nye konkurstall: – Bekymret over det vi ser

Igangsette prosjekt «bærekraftig SMB-sektor»

For å nå Norges klimamål er det viktig at tempoet for den grønne omstillingen blant små og mellomstore bedrifter økes. Derfor mener SMB Norge at det er viktig å gjennomføre et prosjekt for å gjøre SMB-sektoren mer bærekraftig, og hvordan SMB-sektoren kan bidra til det grønne skiftet. Dette vil være en oppfølging av tidligere igangsatt arbeid hvor det ble bevilget 400.000 kr til et forprosjekt. SMB Norge fasiliteter gjerne oppfølgingen av tidligere arbeid i et slikt prosjekt som beskrevet ovenfor.

SMB Norge vil delta på høring i flere av Stortingets komiteer, og vil fortsette arbeidet med å fokusere på rammebetingelsene for små og mellomstore bedrifter, og håper Stortinget vil lytte til våre innspill og forslag til konkrete prosjekter.