SKJENKESTOPP: Har sendt søksmålsvarsel til Regjeringen

Johnny Syversen/SMB Norge
Bilde: Johnny Syversen/SMB Norge

Fredag morgen sendte SMB Norges advokat, Jøran Kallmyr, et søksmålsvarsel til regjeringen i skjenkestopp-saken. Nå går det mot massesøksmål, konstaterer den tidligere justisministeren.

SMB Norge har fredag tatt det første juridiske skrittet på vei mot en avklaring rundt lovligheten av det omstridte skjenkestopp-vedtaket fra 8. desember. Målet er å finne ut om de rammede bedriftene har krav på erstatning.

Les også: Nasjonalt opprop om fjerning av alkoholforbud på restauranter og skjenkesteder!

Ber om innsyn

Foto: Advokatfirmaet Ræder

Advokat Jøran Kallmyr i advokatfirmaet Ræder fører saken for SMB Norge. Den tidligere justisministeren forventer nå at regjeringen svarer på alle spørsmålene som blir tatt opp

– Grunnen til at vi gjør det er at vi etter tvisteloven er nødt til å varsle om at det kommer et søksmål. Der har vi også bedt om innsyn i en rekke dokumenter, for eksempel hvordan lovavdelingen i justisdepartementet har vurdert skjenkeforbudet opp mot for eksempel menneskerettighetene og grunnloven, sier Kallmyr til dinbedrift.no.

Les også: Fornøyd med fjerning av totalt skjenkestopp

Gruppesøksmål

Nå har regjeringen 14 dager på seg til å svare på søksmålsvarselet fra SMB Norge. Deretter vil Kallmyr i samråd med SMB Norge vurdere veien videre. Mye tyder imidlertid på at saken vil ende opp i retten.

– Når vi har fått svarene fra regjeringen så skal vi vurdere den videre strategien, men sånn som det ser ut nå så ligger det an til et gruppesøksmål mot staten, understreker Kallmyr.

En grundig jobb

SMB Norges administrerende direktør, Jørund Rytman er glad for at man nå har kommet ett skritt videre i denne saken.

Jørund Rytman, SMB Norge

– Kallmyr og hans folk i Ræder har nå satt seg svært grundig inn i denne saken og skissert opp en realistisk vei mot et massesøksmål på vegne av alle de berørte bedriftene. Vi er nå styrket i vår tro på at beslutningen om å innføre fullt skjenkeforbud ble tatt på et feilaktig grunnlag, sier Rytman.

Han håper gleden over gjenåpningen av samfunnet ikke betyr at saken ender i glemmeboken.

– De fleste har nok lyst til å legge de strenge restriksjonene bak seg, og fokusere på mulighetene fremover. Men det er viktig å huske på at et stort antall bedrifter ble satt så langt tilbake som følge av skjenkestoppet at de aldri vil kunne legge dette bak seg, forklarer Rytman.

 

 

 

Visste du at medlemmer i SMB Norge har tilgang til gratis juridisk bistand?

Les mer om våre medlemsfordeler her: