Fagnettstedet for SMB-sektoren

SMB Norge

SMB Norge har valgt Digiflow

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Digiflow er valgt som ny leverandør av IT-tjenester til medlemmene av SMB Norge.

SMB Norge har signert en avtale med Digiflow, som fra og med 2020 skal være en del av organisasjonens ambisiøse partnerprogram.  Avtalen innebærer også at Digiflow overtar som leverandør av IT-tjenester til SMB Norge.

SMB Norge er i gang med å utvikle et fordelsprogram for medlemmene. Her blir Digiflow partner på IT-tjenester og digitaliseringsløsninger.  Are Jerstad leder arbeidet med fordelsprogrammet i SMB Norge, og han er ikke i tvil om at Digiflow er den rette partneren for medlemmene.

  • Vi har spurt våre medlemsbedrifter hva de trenger, og er nå inne i en prosess hvor vi skal velge ut rundt 20 kvalitetspartnere som kan tilby landets små og mellomstore bedrifter de viktigste tjenestene til en gunstig pris.
  • Da vi skulle velge en IT-partner var det naturlig nok viktig for oss å finne en aktør som har fullt fokus på SMB-markedet. Etter en omfattende prosess var det tydelig at Digiflow var den leverandøren som skilte seg ut med de beste løsningene.
  • De har en tydelig og spennende satsing på SMB som samsvarer med den visjonen vi har for hele partnerprogrammet. Derfor er vi glade for å kunne ønske Digiflow velkommen til SMB Norge-familien.

SMB Norge jobber som en politisk organisasjon med et klart mandat om å bygge forståelse og bedre forutsetningene for SMB-markedet. I tillegg ønsker Jerstad nå å tilby medlemmene ett nettverk av tjenesteleverandører.

2o partnere er nå er på plass og alle jobber for å gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge. – Det er spesielt viktig for SMB-markedet å ha gode partnere som kan legge til rette for innovasjon og nyskapning.

Jerstads policy er at avtalene i fordelsprogrammet skal være så gode at SMB Norge selv vil velge å benytte seg av tilbudet. Derfor blir Digiflow også leverandør av IT-tjenester til SMB Norge fra 2020.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge