SMB Norge etter nye konkurstall: – Nå MÅ politikerne handle!

Mens Regjeringen “vurderer” mulige løsninger for strømstøtte til næringslivet, går stadig flere bedrifter konkurs. SMB Norge-sjef Jørund Rytman mener situasjonen nå er kritisk og ber politikerne handle.

Les også: 3 av 10 bedrifter har følt seg motarbeidet av myndighetene

Jørund Rytman, administrerende direktør i SMB Norge (Foto: SMB Norge)

Ferske tall fra Creditsafe viser en dramatisk økning i antall konkurser i august, med en oppgang på hele 62 prosent sammenlignet med året før.

SMB Norges administrerende direktør, Jørund Rytman, frykter at dette bare er starten på en bølge som vil toppe seg med de rekordhøye strømprisene som ventes i vinter.

–  Nå ser vi tydelig at mange små bedrifter har enorme utfordringer med å håndtere den vanvittige økningen i pris på kritiske varer og tjenester. Gjennom hele våren og sommeren har vi sett en markant prisvekst i alle ledd av leverandørkjeden.

– Dette kommer i tillegg til stigende lånerenter og historisk høye priser på både drivstoff og ikke minst strøm, forklarer Rytman.

Les også: Hver sjette bedrift frykter konkurs på grunn av høye strømpriser

Sårbar situasjon

SMB Norge har vært tydelige på at de ønsker en strømpakke som kan hjelpe hverdagsnæringslivet igjennom vinteren.

– Den ekstreme økningen i strømprisene hadde vært vanskelig å håndtere under normale forutsetninger. Men etter to år med unntakstilstand som følge av pandemien er mange bedrifter allerede i en så sårbar situasjon at det blir en umulig oppgave, konstaterer Rytman.

– Hvis vi som storsamfunn ikke går inn og hjelper denne gruppen nå så vil vi oppleve at en rekke bedrifter, som ellers er svært levedyktige, forsvinner, understreker SMB Norge-sjefen.

Les også: Strømkrisen – Nå må Regjeringen vise handlekraft!

Dramatisk utvikling

Per Fjærestad i Creditsafe (Foto: Creditsafe)

Tallene viser at det var 211 konkurser i august, opp 62 prosent sammenlignet med samme måned året før. Dette er en dramatisk utvikling, konstaterer daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norge.

– Vi har våknet opp fra sommerdvalen og nå ser vi virkelig en kraftig økning i konkurstallene. For første gang ser vi tall som er høyere enn i 2020, og vi nærmer oss nivået i toppåret 2019. Vi er riktignok ikke der helt ennå, men vi er på god vei, sier Fjærestad i en pressemelding fra selskapet.

Ekstrem økning innen agentur- og engroshandel

Særlig tre bransjer utmerker seg i konkursstatistikkene for august: Serveringsbransjen, detaljhandelen og agentur- og engroshandel. Disse bransjene har lenge vært ansett som særlig utsatte grunnet pandemien, og nå kan det se ut til at to tøffe år har begynt å gi utslag. I agentur- og engroshandel var økningen i antall konkurser på hele 550 prosent.

– Vi ser at konkursøkningen først og fremst kommer i bransjer som er direkte avhengig av konsumentene, og her ser det i grunnen litt stygt ut nå. Det ser heller ikke noe lysere ut for disse bransjene i fremtiden, gitt folks personlige økonomi, med renteøkning og prisøkning på matvarer, strøm og drivstoff. I tillegg forsvinner nå også sommerturistene, påpeker Fjærestad.

Les også: Etter strømmøte med næringsministeren: – Alvoret har ikke sunket inn!

Bygg- og anlegg

Bygg- og anleggsbransjen er fremdeles den største bidragsyteren til konkurstallene, med totalt totalt 44 konkurser i august, fordelt på de to bransjekodene “Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet” og “oppføring av bygninger”.

Her ser vi likevel en langt mer stabil utvikling enn i enkelte andre bransjer, med en økning på kun 10 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Den tradisjonelle konkursbransjen bygg- og anlegg er fremdeles stabil, men den er fremdeles markant størst. Det er også her vi ser at de største konkursene kommer, kommenterer Fjærestad.

Les også: Nordmenns arbeidslyst er lavere etter pandemien

Kun to fylker med positiv utvikling

Også i flere av landets fylker viser tallene en bekymringsverdig konkursutvikling i august. Størst utslag ser vi i Agder, med en økning på hele 300 prosent. Deretter følger Rogaland (+183%), Oslo (+115%) og Nordland (+100%).

Kun to fylker kunne glede seg over grønne tall forrige måned:

 • Vestfold og Telemark: -18% (14 konkurser, mot 17 i august 2021)
 • Innlandet: -18% (9 konkurser, mot 11 i august 2021)

Her er en komplett liste over utviklingen i landets øvrige ni fylker:

 • Agder: +300% (12 konkurser, mot 3 i august 2021)
 • Rogaland: +183% (17 konkurser, mot 6 i august 2021)
 • Oslo: +115% (43 konkurser, mot 20 i august 2021)
 • Nordland: +100% (8 konkurser, mot 4 i august 2021)
 • Vestland: +86% (26 konkurser, mot 14 i august 2021)
 • Viken: +69% (54 konkurser, mot 32 i august 2021)
 • Troms og Finnmark: +40% (7 konkurser, mot 5 i august 2021)
 • Trøndelag: +14% (13 konkurser, mot 11 i august 2021)
 • Møre og Romsdal: +14% (8 konkurser, mot 7 i august 2021)