SMB Norge ber regjeringen få på plass handelsavtale med USA

USA er Norges største handelspartner utenfor Europa, men til tross for det er det ingen handelsavtale mellom våre to land. SMB Norge og administrerende direktør Jørund Rytman bruker USAs uavhengighetsdag 4. juli til å be regjeringen om å få på plass en slik avtale.

I april var daværende næringsminister Jan Christian Vestre i USA sammen med Kronprins Haakon. Departementet skrev da at formålet med besøket blant annet er å fremme næringssamarbeid mellom Norge og USA, men det ble ikke nevnt noe konkret som en handelsavtale.

– USA og Norge deler en lang historie med økonomisk samarbeid og felles verdier som demokrati og markedsøkonomi. Det var rart at en handelsavtale ikke var tema da daværende næringsministeren besøkte USA tidligere i år. Det hadde vært en naturlig anledning for å starte arbeidet mot en handelsavtale, sier Jørund Rytman.

Les også: Bli med på Arendalsuka 2024

Nære forbindelse til USA

Rytman peker på at til tross for Norges nære forbindelse til USA, så har vi ingen handelsavtale mellom våre to land. Gjennom EFTA har Norge handelsavtaler med både Canada og Mexico, men det er hverken avtale eller forhandlinger i gang mellom Norge og USA. Rytman mener det nærmest er en selvmotsigelse at Norge ikke har bedre forhold for handel med vår viktigste allierte, når regjeringen samtidig forhandler med Kina om en handelsavtale.

– Regjeringen holder liv i forhandlingene med Kina og har inngått avtaler med flere andre. Etter mange års forhandlinger ble det i våres enighet med India om en handelsavtale, og senest i forrige uke ble vi enige med Chile om en handelsavtale. Veldig rart at man ikke engang gjør noe forsøk på å ta initiativ til dette med USA, sier Rytman.

En av Norges viktigste handelspartnere

USA har lenge vært en av Norges viktigste handelspartnere. Rytman mener en bilateral handelsavtale mellom våre to land vil ytterligere styrke dette båndet ved å fjerne handelshindringer og forenkle regelverket. Rytman mener dette vil være spesielt til nytte for små og mellomstore bedrifter. Han peker på at SMB-bedrifter ofte møter større utfordringer i internasjonal handel og er mer sårbare for handelsbarrierer, sammenlignet med større selskaper. Rytman mener en handelsavtale som gir enklere tilgang til markeder og reduserte tollsatser vil hjelpe bedriftene til å utvide, øke sin konkurranseevne og nå nye kunder.

Les også: Rekord oppmøte på SMB-dagen

– For Norges del vil en handelsavtale med USA åpne opp verdens største økonomi for blant annet norske SMB-er, og tilby dem en mulighet for å skalere opp sine operasjoner og innovasjoner. For USAs del vil en avtale med Norge ikke bare være en mulighet til å styrke handelsforbindelsene med et stabilt høyinntektsland, men også sikre tilgang på ekspertise innen olje og gass, og avansert teknologi innenfor fornybar energi og maritime operasjoner, sier Rytman.

Norge har inngått 38 handelsavtaler. I tillegg pågår forhandlinger om nye frihandelsavtaler med en rekke land. Blant annet pågår det forhandlinger direkte mellom Kina og Norge, samt er Norge part i EFTAs forhandlinger med blant andre Malaysia, Vietnam, Thailand og Kosovo.