Fagnettstedet for SMB-sektoren

Red wine pouring in glass on background

Nasjonalt opprop om fjerning av alkoholforbud på restauranter og serveringssteder

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Trenger forutsigbarhet

I desember innførte regjeringen nye nasjonale smitteverntiltak. Mindre enn én uke senere ble tiltakene strammet ytterligere inn og man innførte full skjenkestopp på restauranter og utesteder. Dette har fått dramatiske konsekvenser for små og mellomstore bedrifter over hele landet, spesielt innenfor restaurant- og serveringsbransjen.

Salg av alkoholholdige drikkevarer utgjør rundt halvparten av omsetningen for restauranter og spisesteder. Med et så stort bortfall av omsetning, fratas bedriftene i realiteten sitt næringsgrunnlag.

Flere restauranter og skjenkesteder har regnet på om det likevel er mulig å holde dørene åpne, med et håp om at regjeringens lønnsstøtteordning skulle bidra til dette. Dessverre viser det seg at det vil være et enormt tapsprosjekt med dagens rammebetingelser.

Næringsforbud

Vi finner regjeringens håndtering lite forutsigbar overfor bedriftene, som i praksis ilegges et næringsforbud. Vi finner dessuten tiltakene som svært uforholdsmessige.


Regjeringen vedgår selv at beslutningen om skjenkestopp ikke kan underbygges av forskning, og at det ikke er noe empirisk grunnlag for å slå fast at skjenkestopp har en reduserende effekt på smittespredning. Tiltaket bygger derfor på antagelser fremfor dokumentasjon.

 

 

Vi ber derfor innstendig om at regjeringen slutter å sende regningen for disse kostbare og eksperimentelle tiltakene til landets små og mellomstore bedrifter, og da spesielt bedriftene i restaurant- og serveringsbransjen.

Omtale i media: SMB Norge varsler mulig massesøksmål:
https://e24.no/naeringsliv/i/pW4xVE/smb-varsler-mulig-massesoeksmaal-mot-regjeringen

Bli med på oppropet

Flere umiddelbare tiltak

Initiativtakere til dette nasjonale oppropet er SMB Norge, som er den eneste interesseorganisasjonen som kun ivaretar de små og mellomstore bedriftenes interesser i Norge.
«Mange har nå totalt mistet tilliten til staten og føler seg helt overlatt til seg selv i denne krisen. Det gjør åpenbart at konkursfrykten blant bedriftene øker markant!»

Jørund Rytman
Administrerende direktør i SMB Norge.

Kravet om fjerning av alkoholforbudet er bare ett av en rekke umiddelbare tiltak som SMB Norge har tatt til orde for etter innstrammingene som kom i desember.

Vi krever dessuten:

  • At næringslivet gis forutsigbarhet gjennom denne og eventuelle fremtidigenedstengninger av samfunnet som spesielt rammer vår bransje.
  • At fire dagers lønnsplikt ved permitteringer må gjeninnføres.
  • Full kompensasjon for Covid-19-relatert fravær.
  • At bedrifter må få dekket 100% av sine faste kostnader.
  • At næringslivet må gis tapserstatning for varelager.
  • At det må gis kompensasjon for avlyste arrangementer.
  • Ettergivelse av skyldig skatter, avgifter og tvangsmulkt for 2020 og 2021.