Fagnettstedet for SMB-sektoren

Foto: Skjermdump, regjeringen.no

Skatteutvalget: – Foreslår redusert formuesskatt

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Et ekspertutvalg har i over ett år jobbet med et forslag til et nytt, fremtidig skattesystem for Norge. Blant annet går utvalget inn for å redusere formuesskatten.

Utvalget ble nedsatt av den forrige regjeringen 18. juni 2021. Oppdraget de fikk var å foreta en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. Utvalget har vært ledet av professor Ragnar Torvik fra NTNU

I mandatet utvalget ble gitt, skulle de også vurdere endringer som kan bidra til å få flere i arbeid og øke investeringene i privat næringsliv.

– Forslaget fra ekspertutvalget inneholder flere spennende forslag, sier Jørund H. Rytman, administrerende direktør i SMB Norge.

Les også: Skatteetaten snur: – Besparelser på flere hundre tusen

Redusert formuesskatt

SMB Norge-sjef Jørund H. Rytman. Foto: Johnny Syversen

– Det er særlig forslaget om redusert formuesskatt som virker mest spennende sett med våre øyne, sier Rytman.

Utvalget foreslår blant annet å redusere satsen på formuer opp til 20 millioner kroner til 0,5 prosent. Satsen på formuer over dette foreslås satt til 0,85 prosent. I tillegg foreslår utvalget å øke bunnfradraget for hver person fra 1,7 millioner til 6,4 millioner kroner.

– Dersom disse forslagene blir gjennomført, vil det være svært bra for mange SMB-bedrifter, sier Rytman.

SMB Norge vil ha bort formuesskatten

I tillegg understreker SMB Norge-sjefen at hele formuesskatten burde fjernes.

– Vi jobber for å få fjernet hele formuesskatten. Det er en skatt som utelukkende rammer norske eiere, også i SMB-sektoren. Derfor må denne skatten helt bort, sier Rytman.

Han er derimot ikke like fornøyd med at ekspertutvalget foreslår å utvide formuesgrunnlaget, fjerne verdsettelsesrabatter og at ulike formuesobjekter skal verdsettes til markedsverdi.

– Disse forslagene er vi imidlertid mer skeptiske til. Dette vil mer eller mindre reversere arbeidet som er gjort over år for å få fjernet formuesskatten på arbeidende kapital. Mange av disse rabattene er et ledd i dette, sier Rytman.

Rytman legger også til at SMB Norge er glad for at ekspertutvalget foreslår å videreføre fritaksmetoden og aksjonærmodellen.

Les også: Seier mot Skatteetaten i spørsmålet om MVA-behandling av gave- og klippekort

Oppfordrer til engasjementet

NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem

Så langt er dette bare forslag fra et ekspertuvalgt. Forslaget deres sendes nå på høring, der blant annet SMB Norge vil ha anledning til å uttale seg.

– Vi ser at utvalget har fokusert mye på arbeidslinjen i deres forslag, men hvordan det er å eie og drive bedrift har kanskje ikke kommet like godt frem, sier Rytman.

Han håper derfor at medlemmer i SMB Norge kommer med tilbakemeldinger på forslaget.

– Vi håper alle SMB-bedrifter vil lese forslaget og sette seg inn i det. Ikke minst at vi får tydelige tilbakemeldinger på hvordan dette forslaget vil påvirke din bedrift eller deg som eier av en liten eller mellomstor bedrift, sier Rytman.

Les også: Positivt sykelønnsforslag fra Venstre

Hovedendringer foreslått av Skatteutvalget:

 • Redusert skatt på arbeid:
  • Et arbeidsfradrag på kr 55 000 for alle arbeidsinntekter på kr 300 000. Fradraget trappes ned for arbeidsinntekt mellom kr 300 000-kroner 1,4 millioner.
  • Redusert trygdeavgift på én prosentenhet for både brutto lønn og noen typer næringsinntekt.
 • Redusere formuesskatt:
  • Sats på 0,5 prosent opp til 20 millioner kroner i formue og 0,85 prosent for formuen over dette.
  • Øke bunnfradraget pr. person fra 1,7 millioner kroner i 2022 til 6,4 millioner kroner.
  • Utvide formuesgrunnlaget, fjerne verdsettelsesrabatter og at ulike formuesobjekter skal verdsettes til markedsverdi.

Inndekningsforslag fra Skatteutvalget:

 • Lik momssats for alle varer og tjenester på 25 prosent.
 • Økt skatt på miljø- og helseskadelig atferd, blant annet fjerning av tax free-ordningen og gjeninnføring av avgift på sukker og sukkerholdige varer.
 • Gjeninnføre arveskatt:
  • Første trinn for arvelaters barn på to millioner kroner, med seks prosent avgift.
  • Andre trinn for arvelaters barn på 3,5 millioner kroner, med 15 prosent avgift.
 • Økt skatt på høye pensjoner, slik at den nærmer seg skatten for lønnsinntekt.
 • Mer skatt på grunnrente for havbruk, kraftproduksjon, vindkraft og fiskeri.
 • Ny boligskatt, der det innføres skatt på fordel ved bruk av egen bolig som fases inn over noe tid. Utvalget foreslår også at skattefritaket for fritidsboliger oppheves.

Trykk her for å lese hele NOU 2022: 22 – Et helhetlig skattesystem