Fagnettstedet for SMB-sektoren

regnet feil

Skatteetaten snur: – Besparelser på flere hundre tusen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Klippe- og gavekort skal nå avgiftsberegnes på tidspunktet kortet ble utstedt og solgt. Det er resultatet av SMB Norges innsats overfor Skatteetaten. Men du har kort tid på deg til å endre mva-meldingen.

Mandag 12. desember kom tilsvaret fra skattekontoret, nesten to år etter nye mva-regler trådte i kraft for blant annet tilbydere av såkalte alternative helsetjenester.

Skatteetaten går tilbake på tidligere uttalelser. Nå åpner de for at salg av klippekort/gavekort på bestemte varer eller tjenester, der både avgiftssatsen og avgiftssubjektet er kjent, kan behandles som «single-purpose voucher».

Les også: Seier mot Skatteetaten i spørsmålet om MVA-behandling av gave- og klippekort

Viktig gjennomslag for SMB Norge

Silja Dagenborg, advokat. Foto: Hilde Brevig

– Dette innebærer at salg av eksempelvis klippekort som kun kan benyttes på en bestemt vare eller tjeneste på et bestemt sted, eksempelvis et klippekort på ti massasjetimer på en klinikk, vil anses for å være levert når klippekortet utstedes.

Det forklarer Silja Dagenborg, advokat i Advokatfirmaet Varder som har jobbet med saken på vegne av SMB Norge.

– Helt konkret skal klippekortene avgiftsberegnes på utstedelsestidspunktet med den mva-behandlingen som var gjeldende på salgstidspunktet.

– Det er ikke hver dag man opplever at skattekontoret snur i prinsipielle saker. Vi har sett at noen bedrifter har fått gjennomslag i konkrete saker, mens andre er blitt nektet, sier Dagenborg.

Hun sier at for de næringsdrivende blir dette svært uforutsigbart. Hun sier også at avgiftsbehandlingen kan bli et resultat av hvilken saksbehandler man får tildelt hos skattekontoret.

– Dette bare understreker hvor viktig det er at SMB Norge tar jobben med å avklare slik saker, sier Dagenborg.

Les også: Positivt sykelønnsforslag fra Venstre

Store besparelser – kort frist

Saken er svært viktig for de virksomhetene som ikke har klart å be kunden sin om ekstra betaling når de kommer for å bruke gave- eller klippekort som allerede er betalt.

I stedet har flere betalt merverdiavgiften fra egen lomme.

– Nå får mange næringsdrivende muligheten til å rette mva-meldinger, men det er viktig at man merker seg at fristen for å gjøre dette går ut 31. desember 2022 for året 2019, understreker Dagenborg.

Det kan medføre store besparelser.

– Flere av SMB Norges medlemmer melder om at denne endringen betyr besparelser på flere hundretusen kroner. Eksempelvis innenfor massasjebransjen, sier Dagenborg.

Les også: SMB Norge tar kampen for norske gründere til høyesterett

Behov for nye skatteforvaltningsregler

Dagenborg trekker frem at dette er nok et eksempel på at det er behov for å sette ned et utvalg som kan se på skatteforvaltningsregler på nytt.

– Det har tatt nesten to år å få et svar i denne saken. Det er to år med uvisshet om hvordan regelverket skal forstås. Fortsatt venter vi på svar i flere konkrete saker, sier Dagenborg.

Hun legger til at denne saken har blitt «prioritert» fordi SMB Norge stilte spørsmålet.

– I tillegg vet vi at Skatteklagenemda har nærmere tre års behandlingstid. Situasjonen er uholdbar for de næringsdrivende som venter på avklaringer. Det er på tide at skatteforvaltningen får noen frister å forholde seg til, avslutter hun.

Trykk her for å lese hva advokat Silja Dagenborg i Advokatfirmaet Varder skriver mer detaljert om den nye linjen til Skatteetaten, og hva det betyr for meg som næringsdrivende.