Sentralbanksjefen: – Renten skal opp

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Sentralbanksjefen: – Renten skal opp

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Norsk økonomi går godt og det betyr at rentene nå er på vei oppover. Det sa sentralbanksjef Øystein Olsen under sin årlige tale torsdag kveld.
Sentralbanksjef Øystein Olsen Foto: Norges Bank

– Hvis økonomien utvikler seg slik vi har sett for oss, blir renten satt opp gradvis og forsiktig fremover, sa Olsen.

I september 2018 satte Norges Bank opp styringsrenten for første gang på sju år.

– Bakgrunnen er at det går godt i norsk økonomi. Virkningene av oljeprisfallet i 2014 har sluppet taket, og det er god vekst i både produksjon og sysselsetting, sa Olsen.

Les også: Vil reversere omstridt ordning

Usikkerhet

Ved forrige rentemøte indikerte Olsen et nytt rentehopp i mars. Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til utviklingen i internasjonal økonomi. Blir den svakere enn antatt, vil det også påvirke rentebanen her hjemme.

– Usikkerhet om virkningene av høyere rente taler også for å gå varsomt fram i rentesettingen, sa Olsen.

Settes den norske styringsrenten vesentlig høyere enn sammenlignbare land som Sverige, Danmark og Tyskland, vil det bidra til høyere kronekurs og dermed også svekket konkurransekraft for norske bedrifter.

Bli SMB medlem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.