SEMINAR: Bidrar alternativ medisin til lavere sykefravær?

Enten man liker det eller ei, så velger svært mange nordmenn i dag å benytte seg av såkalt «komplementær» eller «alternativ» behandling for sine helseplager. Hvilken effekt har det på sykefraværet i Norge?

FØLG SEMINARET “LIVE” PÅ DINBEDRIFT.NO –  TIRSDAG KL. 14:00


Tidligere i år foreslo finansdepartementet å fjerne momsfritaket på alternativ behandling. Det vil i praksis bety en prisøkning på 25 prosent for pasienter som ønsker å benytte seg av disse behandlingsformene. Bransjen selv har reagert kraftig på forslaget og hevder det vil føre til økt sykefravær.

[button link=”https://medlemskap.dinbedrift.no/seminar-november/#blimed” size=”large” target=”new” color=”red”]Meld deg på seminaret[/button]

Kritikk

SMB Norge har på sin side reagert kraftig på selve prosessen. Forslaget om å fjerne MVA-fritaket ble sendt ut 22. juni i år med høringsfrist satt til 3. august. Regjeringen foreslår dette for statsbudsjett for 2021 og saken er nå til behandling i Stortinget.  Det ga en bransje som ble hardt rammet av Covid-situasjonen svært dårlig tid til å komme med sine innspill. Selv Regelrådet ga departementet strykkarakter for prosessen.

Hva betyr dette for veien videre?

Tirsdag 3 november vil stortingspolitikere, forskere, brukere og bransjen selv få svare på alle disse spørsmålene under vårt helseseminar i Oslo. På grunn av Covid 19-situasjonen er det begrenset hvor mange som kan være med i selve salen, men alle som ønsker det kan få det med seg «live» på vår Facebook-side og her på www.dinbedrift.no.

[button link=”https://medlemskap.dinbedrift.no/seminar-november/#blimed” size=”large” target=”new” color=”red”]Meld deg på seminaret[/button]

PROGRAM FOR DAGEN:

Kl. 13:30: Registrering – Kaffe, te, frukt og wraps tilgjengelig.

Kl. 14:00: Seminarstart

  • Intro v/ ordstyrer Jørund Rytman
  • Velkommen v/ Olaf Thommessen, Adm.dir. SMB Norge
  • Foredrag av Miek Jong, leder for Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) (foredraget skjer online fra Tromsø)
  • Foredrag av Dag Aarnes, sekretariatsleder Regelrådet. «Hva er Regelrådet og blir reglene for god utredning fulgt her?”

Kl. 14:50: Pause.

Kl. 15:00 – Konsekvenser for regjeringens forslag om å oppheve MVA-fritak. Vurdering av advokat Gorm Grammeltvedt

Kl. 15:35 – Innlegg av Per Sloth Jensen, styreleder i Akupunkturforeningen

Kl. 15:40 – Innlegg av Vivi Ann Waggestad, styreleder i Norges Massasjeforbund

Kl. 15:45 – Innlegg av Tore Fosso, styreleder i Norges Homeopaters Landsforbund

Kl. 15:50 – Pause

Kl. 16:00 – Innlegg av styreleder Tony Holm i Fritt Helsevalg og overrekkelse av underskriftskampanje på vegne av aksjonen mvafribehandling.no

Kl. 16:03 – Paneldebatt
Ordstyrer Jørund Rytman

  • Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Hans Andreas Limi, Finanskomiteen 
  • Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal, Helse og omsorgskomiteen 
  • Venstres stortingsrepresentant Ola Elvestuen, Finanskomiteen
  • Høyres stortingsrepresentant Mats A. Kirkebirkeland, Helse – og omsorgskomiteen
  • Advokat Gorm Grammeltvedt

kl. ca. 16:50: Spørsmål fra salen

ca. kl. 17:00: Møteslutt.

[button link=”https://medlemskap.dinbedrift.no/seminar-november/#blimed” size=”large” target=”new” color=”red”]Meld deg på seminaret[/button]

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge