Se hele SMB-konferansen i opptak!

Karl-Anders Grønland, Styreleder i SMB Norge
Bilde: Karl-Anders Grønland, Styreleder i SMB Norge

Over 2 år har gått siden pandemien kom til Norge og samfunnet ble stengt ned for å begrense smittespredningen. Hvordan kan vi restarte næringslivet etter den største krisen siden krigen?

Les også: SMB konferansen er i gang!

Hva skjedde da pandemien rammet og hvordan kan vi restarte norsk næriingsliv? Det var hovedtema da SMB Norge fredag 11. mars inviterte politikere, forskere og næringsdrivende til Hotel Bristol i Oslo for å markere at det var 2 år siden politikerne «stengte ned» samfunnet og flere bransjer innen SMB-sektoren ble hardt rammet av myndighetenes restriksjoner, forbud og påbud.

Nederst i denne saken kan du se hele konferansen i opptak.

Slik manøvrerer du deg igjennom opptaket:

Denne konferansen er selvfølgelig vel verdt å se i sin helhet. Men dersom du vil manøvrere deg mellom de ulike foredragsholderne så kan du spole frem til tidspunktet som står i forkant av det foredraget eller innlegget du vil få med deg.  Ønsker du å se et mer detaljert program så finner du det her!

Fra start: Åpning og velkommen med Jørund Rytman, SMB Norge

09:30 – Kommentar fra styreleder i SMB Norge, Karl-Anders Grønland

13:35  – Hvordan kan vi hjelpe småbedrifter som sliter i kjølvannet av pandemien? Tor Bernhard Slaathaug i Stiftelsen Rettferd

24:00 – Covid 19 sin kronologi, med Torkel Snellingen fra Universitetet i Tromsø

36:15 – Samfunnets restriksjoner – Hvor kom de fra og hva gjorde de, med Mette Kalager, Professor

1:02 – Sunn fornuft i en krisesituasjon som krever handling, med psykolog Per Johan Isdal

1:25 – Ble serveringsbransjen hardest rammet? Med Tony Pedersen fra Norsk Restaurantforening

1:41 – Sammen står vi sterkere, med Anette Iren Isene fra Norske Legers og Helsearbeideres Fellesforbund

1:45 – Fikk ingen hjelp fra staten, men fikk hjelp fra Facebook, med Tom Stephan Jensen fra Norges Massasjeforbund

1:59 – Har terskelen blitt lavere for  å innføre inngripende trestriksjoner, med Aksel Fridstrøm fra Minerva

2:15 – Paneldebatt med Stortingspolitikerne Alfred Bjørlo (V), Torgeir Knag Fylkesnes (SV), Solveig Vitanza (Ap), Linda Hofstad Helleland (H), Terje Hansen (Frp) og Jenny Klinge (Sp)

3:18 – Rekonstruksjonsloven – Hvordan gikk det med loven som skulle redde små bedrifter fra konkurs? Med Jon Skjørshammer, partner i advokatfirma Kvale

3:42 – Hvorfor er staten erstatningspliktig etter den siste skjenkestoppen? Med Jøran Kallmyr, advokat i Ræder og tidligere Justisminister

4:00 – Å forsvare SMB-er utsatt for statlige restriksjoner, med advokat Barbro Paulsen

4:14 – Forsikring for små og mellomstore bedrifter, med Frode Johansen fra SMB Norge Forsikring

4:19 – Oppsummering ved styreleder i SMB Norge, Karl-Anders Grønland