RYTMAN: – Vil LO-lederen ødelegge for arbeidsplasser?

LO-leder Peggy Hessen Følsvik uttalte på LO-konferansen nylig at hun vil beskatte opptjent, ikke utbetalt overskudd i selskaper årlig, eventuelt at overskuddet beskattes på lik linje som utbytte.

Les også: Trist at Stortinget opprettholder urimelig forskjellsbehandling!

Det er hårreisende, og en dårlig nyhet for landets små og mellomstore bedrifter. LO-lederens utsagn betyr at overskudd i selskaper skal beskattes på linje med lønn.

Jørund Rytman, administrerende direktør i SMB Norge. (Foto: SMB Norge)

Hele ideen med skattesystemet vi har hatt siden 2006 var å unngå tilpasninger ved å jevne ut skattenivået på inntekt fra arbeid og inntekt fra kapital. Det ble gjort ved å innføre utbytteskatt slik at skatt på overskudd i selskapet pluss utbytteskatten ble om lag likt nivået på lønnsskatten.

Les også: Regjeringens «dugnad» velter nystartede bedrifter!

Verdiskapning

Tanken var at dersom du beholdt overskuddet i selskapssektoren ville det fremme arbeidsplasser og verdiskapning. Utbytteskatt ble det bare dersom du tok ut til privat forbruk.

Du kan altså starte en virksomhet i et aksjeselskap, ta overskuddet tilbake i et morselskap eller «holdingselskap», og investere i en annen virksomhet, eller en tredje, som gir nye arbeidsplasser. «Fritaksmetoden» sørger for at du slipper utbytteskatt på utbytte fra ett selskap til et annet.

«Aksjonærmodellen» sørger for at det bare er utbytte som tas ut av selskapssektoren og til privat forbruk som får utbytteskatt når utbyttet overstiger et skjermingsfradrag, basert på en risikofri rente av investert kapital. Utbytteskatten er for øvrig økt fra i år.

Les også: Vi risikerer å miste en generasjon av gründerbedrifter

Økt omfordeling

Evalueringen gjennomført under Stoltenberg II-regjeringen viste også at omfordelingen i inntekt hadde økt med i overkant av 10 pst. i årene etter reformen. Nå er altså problemet at de som driver virksomhet gjør som politikerne ba dem om. De reinvesterte, skapte arbeidsplasser og verdier. Det kan i alle fall ikke være uønsket tilpasning slik skatteutvalget er bedt om å se på.

Det er også verdt å minne om at Stoltenberg II-regjeringen i evalueringen påpekte at løpende beskatning, slik LO-lederen nå tar til orde for, ville medføre innlåsing av kapital i mindre produktiv virksomhet, og fare for at lønnsomme prosjekter ikke får tilstrekkelig finansiering.

Det samme synet har dessuten de to siste skatteutvalg, to regjeringer og et bredt flertall på Stortinget hatt som vurdering de siste gangene skattesystemet har vært oppe til behandling, senest i 2015. Så helt ufornuftig kan det ikke ha vært.

Les også: Skuffet etter Stortingets nei til gründervisum

Skape fremfor å forbruke

Det er ikke noe nytt at skatteutvalg og politikere er bekymret for uønskede tilpasninger, og det er ikke første gangen et slikt oppdrag legges inn i et utvalgsmandat. Min frykt er at LO-lederen i sin iver etter å ta de rike, ødelegger investeringsvilje og gode initiativer rundt om i hele Norge.

For du trenger ikke være veldig rik selv om du organiserer de ulike virksomhetene under et morselskap, nettopp for å kunne reinvestere uten utbytteskatt. Små og mellomstore bedrifter står for 44 pst. av verdiskapningen i norske bedrifter, og 47 pst. av alle ansatte i næringslivet.

Vi sniker oss ikke unna slik LO-lederen hevder, vi er bare interessert i å skape, fremfor å forbruke.

Les også: Fortsatt Covid-støtte er myndighetenes forbannede plikt!

PS. Dette innlegget ble først trykket i Dagens Næringsliv 11. juni 2022

Kort om bloggeren:

Jørund H. Rytman (45) er administrerende direktør i SMB Norge. Han kom til organisasjonen etter 3 perioder på Stortinget som folkevalgt fra Buskerud. Under sine 12 år på Stortinget var Rytman del av både Finanskomiteen og Næringskomiteen, hvor han var kjent for å løfte frem saker som er viktige for gründere og oppstartsbedrifter. Rytman er bosatt i Drammen med samboer og tre barn.