Fagnettstedet for SMB-sektoren

Kan Norge bli det beste landet for gründere?

Rytman: – Strømpakken fremstår som en «tikkende byråkratibombe»

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Strømpakken for næringslivet som ble presentert fredag morgen bommer på ett av de viktigste kriteriene for å treffe landets minste bedrifter. Nemlig at den må være forutsigbar og lett å benytte, konstaterer SMB Norges administrerende direktør, Jørund Rytman.

Les også: Hver sjette bedrift frykter konkurs på grunn av høye strømpriser

SMB Norges administrerende direktør, Jørund Rytman er skuffet over innholdet i strømpakken for næringslivet som ble presentert fredag morgen. Han tror mange små og mellomstore bedrifter vil finne det vanskelig å manøvrere seg igjennom de ulike støttetiltakene.

Jørund Rytman, administrerende direktør i SMB Norge (Foto: SMB Norge)

– Ved første øyekast så fremstår denne strømpakken som en tikkende byråkratibombe. Det er for lite, for sent og det virker alt for komplisert å benytte seg av disse tiltakene. Dersom man har hatt de minste bedriftene i tankene når man har utformet dette så viser det en manglende forståelse for hvordan hverdagsnæringslivet fungerer i praksis, konstaterer Rytman.

Les også: Strømregningen spiser småbedriftenes overskudd

Ikke bare lån

Han er imidlertid glad for at pakken inneholder muligheter for direkte økonomisk støtte til bedriftene, noe SMB Norge har løftet frem som det viktigste virkemiddelet.

– Heldigvis har man landet på en løsning som ikke bare innebærer lån, for det siste landets små og mellomstore bedriftene trenger nå, er mer gjeld etter to år med pandemi og økonomisk krisetilstand, forklarer Rytman.

– Samtidig er vi skuffet over at regjeringen ikke velger å fjerne eller redusere elavgiften. Det mener vi ville vært et treffsikkert og ubyråkratisk tiltak for de små og mellomstore bedriftene, legger han til.

Les også: Strømkrisen – Nå må Regjeringen vise handlekraft!

Investeringskostnad

Rytman er også kritisk til at staten kun vil dekke 50 prosent av investeringskostnaden ved investeringer i energireduserende tiltak for bedriften.

– Mye i denne pakken handler om energieffektivisering og enøktiltak. I og for seg er det bra, men det er ikke noe som hjelper de små og mellomstore bedriftene her og nå. Mener man alvor og ønsker å treffe de minste bedriftene, bør man dekke langt mer enn 50 prosent, sier Rytman.

– Det er viktig å huske på at deler av næringslivet fremdeles er sterkt preget av årene med pandemi, hvor alt av krisekontoer ble tømt. Vi vet at det er mange bedrifter som fremdeles har store utfordringer med likviditeten, og da er 50 prosent av en omfattende investering i energireduserende tiltak ikke realistisk, understreker han.

Les også: Nye konkurstall tilsier umiddelbar handling

 

Etter strømmøte med næringsministeren: Alvoret har ikke sunket inn!