Rytman: – Et budsjett som spenner ben på småbedriftene

Regjeringens forslag til statsbudsjett reflekterer ikke den kritiske situasjonen mange små og mellomstore bedrifter står i. – Og verre skal det bli, sier SMB Norge-sjef Jørund Rytman.

Les også: Strømkrisen – Stadig flere bedrifter frykter konkurs

Torsdag 6. oktober legger finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) frem regjeringens forslag til statsbudsjett. I forkant har en rekke lekkasjer tegnet et dystert bilde for landets småbedrifter.

– Med dette budsjettet spenner regjeringen ben på småbedriftene, sier Jørund H. Rytman, administrerende direktør i SMB Norge.

I kjølvannet av en elendig strømstøtteordning og økte skatter og avgifter, frykter Rytman at en tidligere varslet konkursbølge nå blir en realitet.

–  SMB Norge har lenge varslet en konkursbølge denne vinteren. Det er dessverre ingenting i dette budsjettet som vil forhindre det, sier Rytman.

Les også: Strømpakken er en tikkende byråkratibombe

Har ikke forstått alvoret

SMB Norge mener regjeringen umulig kan ha tatt innover seg den alvorlige situasjonen mange små og mellomstore bedrifter står i.

– Budsjettet reflekter ikke den kritiske situasjonen mange små og mellomstore bedrifter opplever nå. Og verre skal det bli, sier Rytman.

Les også: Strømregningen spiser småbedriftenes overskudd

Offentlig sektor blir større

Grepene som har blitt varslet så langt, vil gjøre det vanskeligere å drive små og mellomstore bedrifter. Nå frykter SMB Norge at privat sektor vil utarmes.

– Dette budsjettet legger opp til at enda færre skal jobbe i privat næringsliv, mens flere kommer til å jobbe i det offentlige. Det er ikke bærekraftig, sier Rytman.

Spesielt økt skatt på norsk eierskap og en ekstra arbeidsgiveravgift vil gjøre det vanskeligere å drive en småbedrift.

I tillegg er regjeringens forslag til strømstøtte for bedrifter en tannløs ordning som ikke vil hjelpe, slår SMB Norge fast.

– Vi har forståelse for at man rent samfunnsøkonomisk har et behov for å stramme inn den offentlige pengebruken, men det makroøkonomiske grunnlaget for budsjettet reflekterer ikke virkeligheten for småbedriftene som er hardt rammet av de høye strømprisene, sier Rytman.

 

NY UNDERSØKELSE: Hver sjette småbedrift frykter konkurs på grunn av høye strømpriser