Rytman budsjett

Rytman: – Et budsjett som spenner ben på småbedriftene

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Regjeringens forslag til statsbudsjett reflekterer ikke den kritiske situasjonen mange små og mellomstore bedrifter står i. – Og verre skal det bli, sier SMB Norge-sjef Jørund Rytman.

Les også: Strømkrisen – Stadig flere bedrifter frykter konkurs

Torsdag 6. oktober legger finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) frem regjeringens forslag til statsbudsjett. I forkant har en rekke lekkasjer tegnet et dystert bilde for landets småbedrifter.

– Med dette budsjettet spenner regjeringen ben på småbedriftene, sier Jørund H. Rytman, administrerende direktør i SMB Norge.

I kjølvannet av en elendig strømstøtteordning og økte skatter og avgifter, frykter Rytman at en tidligere varslet konkursbølge nå blir en realitet.

–  SMB Norge har lenge varslet en konkursbølge denne vinteren. Det er dessverre ingenting i dette budsjettet som vil forhindre det, sier Rytman.

Les også: Strømpakken er en tikkende byråkratibombe

Har ikke forstått alvoret

SMB Norge mener regjeringen umulig kan ha tatt innover seg den alvorlige situasjonen mange små og mellomstore bedrifter står i.

– Budsjettet reflekter ikke den kritiske situasjonen mange små og mellomstore bedrifter opplever nå. Og verre skal det bli, sier Rytman.

Les også: Strømregningen spiser småbedriftenes overskudd

Offentlig sektor blir større

Grepene som har blitt varslet så langt, vil gjøre det vanskeligere å drive små og mellomstore bedrifter. Nå frykter SMB Norge at privat sektor vil utarmes.

– Dette budsjettet legger opp til at enda færre skal jobbe i privat næringsliv, mens flere kommer til å jobbe i det offentlige. Det er ikke bærekraftig, sier Rytman.

Spesielt økt skatt på norsk eierskap og en ekstra arbeidsgiveravgift vil gjøre det vanskeligere å drive en småbedrift.

I tillegg er regjeringens forslag til strømstøtte for bedrifter en tannløs ordning som ikke vil hjelpe, slår SMB Norge fast.

– Vi har forståelse for at man rent samfunnsøkonomisk har et behov for å stramme inn den offentlige pengebruken, men det makroøkonomiske grunnlaget for budsjettet reflekterer ikke virkeligheten for småbedriftene som er hardt rammet av de høye strømprisene, sier Rytman.

 

NY UNDERSØKELSE: Hver sjette småbedrift frykter konkurs på grunn av høye strømpriser