Regnskap: hvordan forstå det?

Når du forstår regnskap kan du finne svaret på spørsmål som dette: Har jeg råd til å ansette en ingeniør neste måned? Hvor lenge overlever bedriften min om salget går ned 40%? Hvor mye må omsetningen gå opp før jeg kan hente de ansatte tilbake fra permisjon? Å forstå bedriftens regnskap handler om å kunne ta gode avgjørelser. Det er ikke en teoretisk øvelse du gjennomfører fordi statens frister nærmer seg. Med regnskapet kan du ta vare på bedriftens ressurser, slik at dere får tid og mulighet til å gjennomføre planene deres. Regnskapet gjør deg i stand til å forstå bedriftens tilstand, slik at du har mulighet og tid til å ta grep for å gjøre planene dine oppnåelige.

Les mer om Escalon Services

Du er bedriftens de facto økonomisjef

Mange daglige ledere i små og mellomstore selskaper sliter med å forstå hva tallene i regnskapet viser. Regnskapsrapportene bruker regnskapsfaglige uttrykk og konsepter som ikke er ment for andre enn de som allerede har skjønt det. Du er kanskje daglig leder i en mellomstor bedrift. Opprinnelig en gründer med en genial ide, eller en fagekspert med suverene lederegenskaper. Som daglig leder har du plutselig også blitt økonomisjef. Vi skal gi deg noen inside-tips som økonomisjefer bruker for å få kontroll. Eller enda bedre, som de bruker for å styre.

Alle daglige ledere må vite dette

Det er forskjell på regnskap og likviditet

Hvor lenge kan selskapet fortsette som nå?

Hvis du spør daglige ledere om den økonomiske situasjonen i bedriften, vil mange lete i resultatregnskapet. De har kanskje fakturert noen større beløp nylig eller mottatt finansiering. De har følelsen av at det går bra. Men stemmer det? Resultatregnskapet kan fortelle deg om inntekter og kostnader, men ikke om du faktisk har pengene på konto. Ei heller om hvilke beløp som er på vei inn, eller regningene som skal betales neste måned. Du vet mao. ikke helt hvilke beslutninger du kan eller bør ta hvis du kun bruker resultatregnskapet som styringsverktøy.

Regnskapet ser bakover i tid. Det er en historisk redegjørelse for inntekter og kostnader.

Likviditeten sier noe om fremtiden. Hvilket økonomisk handlingsrom har bedriften i tiden framover.

Det er naturlig å oppdatere regnskapet i slutten av måneden og samtidig oppdatere en likviditetsprognose for når og hvor mye penger som faktisk kommer til å være på konto i en gitt periode. Bare da kjenner du som daglig leder den økonomiske situasjonen i selskapet, og hvilke beslutninger du kan stå inne for.

Les artikkelen og lær hva en økonomisjef gjør for å få kontroll over økonomien i selskapet