Regjeringen skjerper miljøkrav i anbud

Regjeringen har foreslått skjerpede miljøkrav i anbud. Fremover skal miljø vektes med minst 30 prosent. Kravet kan være på plass før sommeren, men forslaget skal først på høring.

Før jul ble det kjent at regjeringen vil skjerpe kravene til miljø i offentlige anskaffelser. Regjeringen vil skjerepe kravene slik at miljø alltid skal vektes minst 30 prosent. Dette kan få store konsekvenser for små og mellomstore bedrifter. Dersom man ønsker å delta i offentlige anskaffelser, vil man trolig ikke kunne velge bort å forholde seg til strengere krav til miljø og rapportering på bærerkaft.

SMB Norge-sjef Jørund H. Rytman. Foto: Johnny Syversen

– Et slikt miljøkrav vil ha stor betydning for små og mellomstore bedrifter. Forslaget viser hvor viktig det vil bli for bedrifter å sette i gang med bærekraftsarbeidet og dokumentere det, sier Jørund H. Rytman, administrerende direktør i SMB Norge.

Rytman legger til at nesten halvparten av norske små og mellomstore bedrifter mener at grønn omstilling ikke er relevant for varene de leverer.

– Fremover er det liten tvil om at bærekraft vil bli relevant også for de små og mellomstore bedriftene, særlig når slike miljøkrav stilles i anbud, sier Rytman.

Les også: Ledig stilling: Er du vår nye kommunikasjonsrådgiver og innholdsprodusent?

Bedriftene møter allerede miljøkrav

Mange små og mellomstore bedrifter møter allerede i dag miljøkrav på stadig flere områder.

– Bedrifter som er en del av verdikjeden til større bedrifter opplever krav om dokumentering av bærekraftsarbeid, sier Hannah Emilie Rørslett Johansson, bærekraftsrådgiver i SMB Norge.

Miljøkrav stilles i økende grad fra banker og andre finansinstitusjoner. Fra 2026 vil EUs taksonomi også innlemme små og mellomstore bedrifter, legger Johansson til.

– Å sette i gang med grønn omstilling vil dermed kunne bli viktig for å følge med utviklingen mot fremtidens næringsliv, fortsetter Johansson.

Les også: Rytman: “Alle er kloke. Noe før og noen etterpå.”

Kan ikke drives av idealisme

SMB Norges bærekrafts-rådgiver Hannah Johansson. Foto: Johnny Syversen

Miljøkrav kan også by på flere muligheter, ifølge SMB Norges bærekraftsrådgiver.

– Økonomiske incentiver, trygghet og forutsigbarhet er viktig for at bedrifter skal lykkes med omstilling. Investeringer må gi positivt utslag på bunnlinjen – grønn omstilling kan ikke drives av idealisme, sier Johansson.

Johansson legger til at miljøkrav kan være et nyttig verktøy for å gjøre investeringer i grønn omstilling mindre usikre ved at investeringene blir belønnet og gi konkurransefortrinn.

Les også: Strømkrisen: Nesten ingen bedrifter har søkt om strømstøtte

Kravene må ikke bli et hinder

SMB Norges administrerende direktør påpeker at det svært viktig at de nye kravene ikke blir en for stor byrde for små og mellomstore bedrifter.

– Det er ikke alle bedrifter som har en egen bærekraftansvarlig. Knapphet på tid, ressurser og kunnskap trekkes ofte frem som hovedutfordringene små bedrifter møter i grønn omstilling. Innhenting av data og rapportering vil derfor kunne være krevende for en liten bedrift, sier Rytman.

Han trekker også frem at dersom denne byrden blir for stor, kan det hindre små og mellomstore bedrifter, spesielt de små, fra å delta i anbud og gi et fortrinn til store foretak.

– Miljøkrav bør følges opp med støtteordninger og lett tilgjengelig informasjon, sier Rytman.

Les også: Skatteutvalget: – Foreslår redusert formuesskatt

Tips for å komme i gang

Hva bør små og mellomstore bedrifter gjøre i møte med kravene?

– Det viktigste er å sette i gang. Et første steg for å møte miljøkrav som kommer, vil være å kartlegge hvor bedriften har størst negativ påvirkning på miljø, klima og samfunn. Deretter lage en plan for hvordan utfordringene kan løses, sier Johansson.

Johansson trekker frem at et godt verktøy både for å komme i gang, men også for å dokumentere sitt arbeid med bærekraft er miljøsertifisering eller bærekraftsrapportering.

– Blant annet er sertifisering gjennom stiftelsen Miljøfyrtårn tilrettelagt for små og mellomstore bedrifter. Sertifiseringsordningen er anerkjent av myndighetene ved offentlig innkjøp og i EU, sier hun.