«Alle er kloke. Noen før og noen etterpå.»

SMB Norge møter Eftas overvåkningsorgan
Bilde: Jørund H. Rytman, administrerende direktør i SMB Norge

Av Jørund Henning Rytman, administrerende direktør i SMB Norge

Gjennom hele året har landets små og mellomstore bedrifter vært tynget ned av skyhøye strømpriser. SMB Norge så faresignalene allerede i november i fjor. Derfor var vi tidlig ute og varslet at strømprisene ville gi store problemer.

16. september presenterte næringsminister Jan Christian Vestre regjeringens forslag til strømstøtteordning for bedrifter. Ordningen var forhandlet frem med NHO og Hovedorganisasjonen Virke. Partene på som sto sammen på podiet i Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet, fremsto som både glade og fornøyde.

Ordningen de mente skulle komme bedriftene til gode, var på ingen måte utformet for å hjelpe flest mulig. Det virket heller som at målet var at færrest mulig skulle få hjelp. Paradoksalt nok.

Ordningen har et krav om at virksomheten må ha over tre prosent «strømintensitet» i løpet av de seks første månedene i 2022. Etter søknad kan det utløse 25 prosent statlig støtte for strømpris over 70 øre/kWh. Dersom man i tillegg gjennomfører en energikartilegging, kan det utløse ytterlige 20 prosent støtte. Alle opplysninger i søknaden må bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører.

SMB Norge har hele veien advart mot ordningen som nå er vedtatt og innført. Slik vi ser det er ordningen for avgrenset, for liten og har for lavt støttenivå.

Men vi talte dessverre for døve ører.

Les også: LO endrer norsk arbeids- og næringsliv på rekordtid

Virke-modellen

Ordningen som burde blitt innført, er en ordning tilsvarende den som gjelder for blant annet husholdningene. Denne er enkel, ukomplisert og ubyråkratisk å forholde seg til. Dette har man fått til i Sverige. Derfor argumenterte SMB Norge for en slik ordning, men vi fikk ikke gehør for vårt forslag.

Derimot fikk Hovedorganisasjonen Virke fullt gjennomslag for sin ønskede modell. Det endelige forslaget var så å si en blåkopi av innspillene fra Virke i møtene som også SMB Norge deltok i.

Derfor holdt jeg på å sette kaffen i vranghalsen da jeg leste at konstituert administrerende direktør i Virke, Mille Mellbye, mente regjeringen «misbrukte tilliten til partene», og at «med det regjeringen legger opp til nå vil kun noen få bedrifter motta støtte». Det var som å høre sitt eget ekko.

Jeg får si som den nå avdøde presten Karsten Isachsen en gang sa: Alle er kloke. Noen før og noen etterpå.

Les også: Seier mot Skatteetaten i spørsmålet om MVA-behandling av gave- og klippekort

Fullstendig handlingslammet

Nå ser vi konkurstallene stiger kraftig. Spesielt innenfor restaurant- og serveringsbransjen. Vinteren er i full anmarsj. Strømprisene er like uforutsigbare – og nå ikke lenger bare sør for Dovre.

Regjeringen og stortingsflertallet ser ut til å være fullstendig handlingslammet, og tilsynelatende tilfreds med utviklingen.

Bildet av norske bedrifter som en Sareptas krukke virker å være limt fast til netthinnen til våre politikere.

Tiden fremover vil nok vise regjeringen at det ikke er tilfelle.

Dette innlegget ble først publisert hos Dagens Perspektiv 12. desember 2022.