Positivt sykelønnsforslag fra Venstre

Sveinung Rotevatn, nestleder i Venstre
Bilde: Sveinung Rotevatn, nestleder i Venstre

Venstre foreslår endringer i sykelønnsordningen. Fremover må arbeidstakere også ta en del av regningen dersom partiet får det som de vil.

– Her er det bare å gi Venstre honnør for at de løfter sykelønnsdebatten i Stortinget med et konkret forslag. Sykelønnsordningen har i praksis vært fredet i altfor mange år, og politikerne har ikke ønsket å diskutere saken, sier Jørund H. Rytman, administrerende direktør i SMB Norge.

Les også: SMB Norge tar kampen for norske gründere til Høyesterett

Nødvendig debatt

Jørund H. Rytman, adm.dir. i SMB Norge. Foto: Johnny Syversen.

SMB Norge har i lang tid forsøkt å få politikerne til å ta innover seg at dagens sykelønnsordning ikke er bærekraftig.

– I dag er det mange bedrifter som lider som følge av gjeldende sykelønnsordning. Spesielt korttidsfraværet er et stort problem for de små og mellomstore bedriftene. Dette fører til tapt produksjon, sier Rytman.

Han legger til at korttidsfraværet også medfører økt arbeidsbelastning for øvrige ansatte.

– Små og mellomstore bedrifter er langt mer sårbar ved sykefravær enn større bedrifter. Derfor er det positivt at Venstre vil redusere arbeidsgiverperioden fra 16 til sju dager. Men de kunne gått enda lengre, sier Rytman.

– Men det er også veldig gledelig at Venstre vil justere og utvide skjermingsordningen for småbedrifter ved langvarig sykefravær blant enkeltmedarbeidere, sier Rytman.

Les også: Statsbudsjettet: Tidenes skatteskjerpelse for næringslivet

Viktig sak for SMB-bedrifter

SMB Norges kongress har vedtatt at å få til endringer i sykelønnsordningen skal være én av organisasjonens fanesaker.

– Mange av våre medlemsbedrifter er veldig opptatt av sykelønnsordningen. SMB Norges kongress har også vært tydelige på at sykelønnen bør reduseres til 80 prosent, at det bør innføres én karensdag og at hele arbeidsgiverperioden fjernes, sier Rytman.

SMB Norge har også sendt innspill om modernisering av sykelønnsordningen til partiene på Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2023.

Så langt ser det ut til å bare være Venstre som i det hele tatt vil ta debatten og levere konkrete forslag, sier Rytman.

Les også: Rytman: – Et budsjett som spenner ben på småbedriftene

Her er Venstres sykelønnsforslag:

  • Sykepengeperioden skal fremdeles være 12 måneder for den som er 100 prosent sykemeldt. Dersom man er delvis sykemeldt (gradert sykemelding) kan den totale perioden utvides til 18 måneder. Dersom man har gode utsikter til å komme tilbake til jobb, kan perioden utvides ytterligere til maksimalt 24 måneder.
  • Sykepengesatsen skal som i dag være 100 prosent for alle, men bare de første seks månedene av sykemeldingsperioden. Ved 100 prosent sykmelding blir satsen satt ned til 80 prosent etter seks måneder. Ved bruk av gradert sykemelding vil satsen forbli 100 prosent i inntil 12 måneder.
  • Perioden der arbeidsgiver dekker alle sykepengeutgifter reduseres fra dagens 16 dager til 7 dager. Til gjengjeld skal arbeidsgiver, i resten av sykefraværet, dekke 10 prosent av sykepengene opp til 50 prosent av fulle sykepenger. Deretter 25 prosent av sykepengene utover dette.
  • For å skjerme småbedrifter der langvarige sykefravær blant enkeltmedarbeidere kan medføre en svært stor økonomisk belastning, bør den allerede eksisterende skjermingsordningen for småbedrifter i sykelønnssystemet utvides og tilpasses den nye ordningen.

Kilde: Venstre