Fagnettstedet for SMB-sektoren

Foto: Arbeiderpartiet

Opposisjonen samles om ny grønn næringspolitikk

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

For å nå klimamålene må norsk nærings- og industripolitikk gjennom radikale endringer. Det konstaterer opposisjonspartiene i forbindelse med lanseringen av deres nye felles næringsstrategi, «Grønn vekst for fremtida».

Les også: SMBer må få bedre tilgang til lukrative offentlige kontrakter!

Radikalt skifte

Ifølge NTB har opposisjonspartiene Ap, Sp, SV og MDG jobbet i nesten ett år med å utarbeide en felles strategi for omlegging av næringspolitikken. Med seg på laget har de hatt tankesmien Agenda.

– Vi er stolte over at vi har fått til dette, trass i ulike politiske ståsteder. Det haster å gjøre norsk økonomi mer klimavennlig, sier Aps miljøtalsmann Espen Barth Eide, som har ledet arbeidet til NTB.

– Vi trenger et radikalt skifte, som innebærer en mye mer aktiv stat som tør å peke ut en klar retning, konstaterer han.

Les også: Norsk konkurranseevne er svekket

Få ned utslippene

Rapporten viser til at Norge i fjor slapp ut 0,4 prosent mer klimagasser enn i 2016, trass i målet om 45 prosent utslippskutt innen 2030. Den nye strategien er et svar på denne massive utfordringen og vil være en av grunnsteinene for et eventuelt regjeringssamarbeid om to år, ifølge Eide.

– Målet er å forene næringspolitikk og klimapolitikk. Utfordringen er å få ned utslippene, samtidig som vi skaper verdier og sikrer en rettferdig fordeling, sier han.

De fire opposisjonspartiene refser samtidig regjeringen for å ha en altfor slapp tilnærming til næringspolitikken.

– Ja, det gjør vi. Vi trenger et radikalt skifte, som innebærer en mye mer aktiv stat som tør å peke ut en klar retning, sier Eide.

Her er noen av tiltakene som blir foreslått:

* Bruke statlig kapital til teknologiutvikling som offshore vindkraft og karbonfangst og -lagring, samt bruke statlig eierskap strategisk for å bygge norske næringsmuligheter.

* Bruke offentlige anskaffelser, som utgjør om lag 500 milliarder kroner i året, til å utvikle nye, grønne næringsmuligheter.

* Styrke regionale myndigheters rolle og økonomiske handlingsrom.

* Tredoble ressursproduktiviteten mellom 2020 og 2040 gjennom større resirkulering og gjenbruk. Det tilsvarer en årlig økning på 5 prosent. Bedrifter som gjør det bedre, bør belønnes med skattemessige fordeler.

* Opprette materialdatabaser for gjenbruk i byggenæringen og industriproduksjonen.

* Tall- og tidfeste nasjonale utslippsmål for næringer som skipsfart og industri.

* Utvikle løsninger for elfly for norske kortbaneflyginger gjennom offentlige innkjøp og kontrakter.

* Utvikle en nasjonal eksportstrategi for å doble norsk eksport utenom olje/gass innen 10 år.

* Ingen utslipp fra fossile energikilder innen 2050.

* OECDs indikatorer for grønn vekst skal bli en del av rapporteringen i statsbudsjettet.

Kilde: NTB