– SMB’er må få bedre tilgang til lukrative offentlige kontrakter!

Små og mellomstore bedrifter må få bedre tilgang til å delta i offentlige anbud og få en større del av kontrakter verdt 500 milliarder kroner årlig. Det var ett av kravene som Bedriftsforbundets administrerende direktør Olaf Thommessen presenterte i et innlegg til Næringskomiteen på Stortinget tirsdag.

Les også: Vil skrote brukthandelsloven

Hvert år bruker offentlig sektor over 500 milliarder kroner på innkjøp fra norsk næringsliv, og i en stortingsmelding fra 10 april i år varslet Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen nye retningslinjer for disse prosessene. Målet er å effektivisere og profesjonalisere offentlige anskaffelser.

Viktige markeder

Thommessen og Bedriftsforbundet mener det i større grad må legges vekt på de mindre bedriftenes tilgang til dette lukrative markedet.

– Med 500 milliarder i offentlige anbud så er dette et av de viktigste markedene for våre medlemmer, konstaterte Thommessen.

Han pekte blant annet på regjeringens egne tall som viser at 4 prosent av dagens leverandører til offentlige kontrakter får cirka 60 prosent av omsetningen.

– Dette er en stor utfordring for norsk næringsliv. Det er ekstremt viktig at de ulike offentlige instansene sørger for å dele opp anbudene slik at små og mellomstore bedrifter får bedre tilgang tilgang, understreket Thommessen.

Les også: Ny dagligvarelov skal rydde opp i bransjen

Smartere innkjøp

Stortingsmeldingen “Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser” inneholder en rekke tiltak som skal bidra til at det offentlige bruker fellesskapets midler best mulig. Den varsler ikke endringer i regelverket, men har som mål å legge til rette for bedre ressursbruk gjennom en mer helhetlig og effektiv anskaffelsespolitikk.

– Vi må sørge for at offentlige innkjøp gjennomføres på best mulig måte, slik at innbyggerne får enda bedre kvalitet til en enda bedre pris enn i dag. Det er mange milliarder å hente på en bedre anskaffelsespolitikk, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.r, sa Isaksen da stortingsmeldingen ble lagt frem.