Ny undersøkelse: Norske kommuner må bli bedre på næringsutvikling!

Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB Norge
Bilde: Foto: SMB Norge

Manglende kompetanse og svært lang saksbehandlingstid i mange norske kommuner har blitt et stort problem for lokal næringsutvikling. Det viser en ny undersøkelse som er gjennomført blant SMB Norges vel 5000 medlemsbedrifter.

Les også: Olaf Thommessen blogger om undersøkelsen

I undersøkelsen svarte over 70 prosent av respondentene at deres kommune bør bli mye eller svært mye bedre på næringsutvikling. Lang saksbehandlingstid og manglende kompetanse trekkes frem som de klart største utfordringene, tett fulgt av dårlig infrastruktur.

– Lokale myndigheters evne og vilje til å lage gode rammer for næringslivet er helt essensielt for bedriftenes mulighet til å vokse og skape arbeidsplasser. Dessverre er det for mange norske kommuner som tilsynelatende svikter på dette området, sier Olaf Thommesen, administrerende direktør i SMB Norge.

“SMB’ene er de viktigste velferdsskapere og fortjener å bli møtt med større velvilje av det offentlige”

– Olaf Thommessen

Sterkere incentiv

73 prosent av respondentene i undersøkelsen tror imidlertid at kommunene vil legge bedre til rette for lokal næringsutvikling hvis de hadde fått et sterkere incentiv. Derfor foreslår SMB Norge nå at en større del av selskapsskatten skal tilfalle kommunene direkte.

– I dag går kun 0,7 prosent av selskapsskatten direkte til kommunene. Vi tror dette har bidratt til at enkelte kommuner i for liten grad prioriterer tilrettelegging for det lokale næringslivet. Ved å heve dette beløpet vil kommunene kunne øke kompetansen og få ned saksbehandlingstiden, sier Thommessen.

– SMB’ene er de viktigste velferdsskapere og fortjener å bli møtt med større velvilje av det offentlige. Med en større del av selskapsskatten i potten vil alle være tjent med det – også norske kommuner, legger han til.

Et halvt statsbudsjett 

SMB-sektoren står for nesten halvparten av den årlige verdiskapingen i Norge. Det utgjør nær 700 milliarder kroner, eller et halvt statsbudsjett i året. Dessuten blir 2 av 3 nye jobber i privat sektor skapt av landets små og mellomstore bedrifter.

I rundt 70 prosent av landets kommuner består næringslivet utelukkende av SMB’er, og i mange av disse kommunene står de små og mellomstore bedriftene også for samtlige arbeidsplasser i privat sektor. Uten SMB’ene hadde mange lokalsamfunn i Norge rett og slett forsvunnet eller dødd ut.

Tar debatten

SMB Norge vil mandag kveld utfordre norske politikere på hvordan kommunene kan legge forholdene bedre til rette for norske bedrifter. Få med deg debatten fra Arendal i kveld kl 17.00 her på dinbedrift.no.

Her kan du se resultatene i undersøkelsen:

Undersøkelse – Næringsutvikling i kommunene