Ny rapport om formueskatt får strykkarakter

I en ny rapport fra Frischsenteret, ved universitetet i Oslo, påstås det at formueskatt bidrar til å skape nye arbeidsplasser i norsk næringsliv. Dette står i sterk kontrast til rapporten som SMB Norge selv publiserte om temaet forrige uke, og som viser det motsatte.

Les også: Formueskatt svekker hverdagsnæringslivet

– Det kan virke som om Frischsenteret har hatt en agenda her. De har kun fokusert på formueskattens omfordelende virkning og sett på direkte effekter internt i bedriften. Dermed har de bevisst valgt å se bort fra formueskattens lammende effekt på SMB-sektorens generelle tilgang til kapital, sier Thommessen.

– Jeg er skuffet over at et så respektert forskningsinstitutt nærmest går inn som part i en viktig og opphetet politisk debatt. Denne rapporten får i hvert fall strykkarakter fra hverdagsnæringslivet, konstaterer SMB Norge-sjefen.

Motsatt konklusjon

Forrige uke publiserte SMB Norge en rapport om formueskattens effekt på landets små og mellomstore bedrifter i samarbeid med Ny Analyse. Den viser tydelig at formueskatten hemmer småbedriftenes tilgang til kapital.

– I motsetning til store bedrifter kommer over 90 prosent av alle investeringer i SMB-segmentet fra privateid norsk kapital, og svært ofte fra bedriftens egenkapital. Denne tappes som følge av formueskatten, noe som tydelig svekker bedriftenes evne til å skape nye arbeidsplasser. Dessuten reduserer den bedriftenes mulighet til å ha en økonomisk buffer i disse tøffe corona-tider, forklarer Thommessen.

HER KAN DU LASTE NED SMB NORGES EGEN RAPPORT OM FORMUESKATT

Frustrerende

Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB Norge
Olaf Thommessen, SMB Norge

SMB Norge-sjefen er lei av at enkelte fortsatt insisterer på å tegne et bilde av formueskatt som en Robin Hood-skatt, hvor man omfordeler formue fra de aller rikeste til de fattige.

– Mot bedre viten velger man å se bort fra at over 90 prosent av dem som faktisk betaler denne formueskatten er helt vanlige småbedriftseiere som jobber beinhardt for å få hjulene til å gå rundt. Denne retorikken oppleves både frustrerende og urettferdig blant våre medlemsbedrifter, konstaterer SMB Norge-sjefen.

SMB Norges egen rapport om formueskatt kan du laste ned på organisasjonens nettside: www.dinbedrift.no

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge