Ny frihandelsavtale på plass

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Ny frihandelsavtale på plass

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Mandag denne uken trådte den ferske frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Indonesia i kraft. Dermed blir over 80 prosent av norsk eksport til landet nå tollfri.

Les også: Trenger du hjelp til å komme over kneiken? Her får du gratis ekspertbistand!

Med en befolkning på rundt 270 millioner mennesker er Indonesia hjertet i en svært folkerik regioner. Og med en økonomi i vekst, er det nå mange bedrifter som retter blikket mot landet.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap)

– Frihandelsavtalen mellom Norge og Indonesia gir norske bedrifter økt forutsigbarhet, styrkede betingelser og bedre markedsadgang i et stort og voksende marked. Frihandelsavtaler og internasjonal handel er viktige verktøy for å nå målet mitt om å øke eksporten med minst 50 prosent innen 2030. Med denne avtalen får norske bedrifter bedre tilgang til et av verdens mest folkerike markeder, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.

Mange fordeler 

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Indonesia gir nye muligheter for eksport, investeringer og handel. 80 prosent av norske varer kan eksporteres tollfritt inn til Indonesia fra og med i dag. Det vil bli gradvis nedtrapping av toll for øvrige varer.

Første tollkutt skjedde denne uken og om lag 99 prosent av norsk eksport får nulltoll 12 år etter avtalens ikrafttredelse. Av Norges 20 største eksportprodukter får 16 nulltoll fra dag én etter avtalens ikrafttredelse, resten etter fem eller ni år. Dette dreier seg om varer som kunstgjødsel, motorer og turbiner. For handel med sjømat, vil de viktigste produktene få nulltoll senest 9 år etter ikrafttreden, opplyser Næringsdepartementet.

Frihandelsavtalen begrenser også bruken av andre typer handelshindre. Blant annet regler for veterinære- og plantesanitære tiltak, importlisensprosedyrer og handelsfasilitering. Samlet sett vil avtalen dermed redusere handelsbyråkratiet og øke forutsigbarheten for norsk eksport.

Les også: 3 IT-sikkerhets feil som alt for mange bedrifter gjør

Forutsigbarhet 

Næringsdepartementet mener frihandelsavtalen gir forutsigbare rammevilkår for norske tjenesteytere og investorer med mulighet for majoritetseierskap i en rekke tjenestesektorer, inkludert for energirelaterte tjenester og telekommunikasjon. Det tillates 100 prosent eierskap for investeringer i sektorer som olje og gass og fiskeoppdrett.

Avtalen inneholder dessuten et eget kapittel om ivaretakelse av arbeidstakerrettigheter og miljøhensyn. Den inneholder også operative bestemmelser der Norge og Indonesia er enige om å etablere et høyt nivå for beskyttelsen av miljø og arbeidsstandarder, og å arbeide for å forbedre beskyttelsesnivået ytterligere.

«Partene anerkjenner at økonomisk utvikling, sosial utvikling og miljøbeskyttelse er gjensidig avhengige og støttende elementer av bærekraftig utvikling», heter det i kapitlet som også har egne forpliktelser på blant annet arbeidstakerrettigheter, bærekraftig forvaltning av skogressurser, fiskeri og havbruk samt vegetabilske oljer.

Fakta om avtalen:

  • Frihandelsavtalen mellom EFTA og Indonesia ble undertegnet i Jakarta i 2018. Forhandlingene pågikk i totalt 8 år.
  • Norsk eksport til Indonesia i 2020 var på totalt 1.87 milliarder NOK.
  • Eksempler på noen norske bedrifter med interesser i Indonesia: Kongsberg, Hoegh LNG, DNV GL, Vow ASA, Lerøy, Orkla, Jotun, Yara, Nexans Norway.
  • Norge har sammen med medlemsstatene i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) inngått 30 frihandelsavtaler med i alt 41 land.

Visste du at medlemmer i SMB Norge får gratis juridisk bistand? Les mer og meld deg inn i dag!

 

Bli SMB medlem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.