Norge stadig viktigere for svenske SMB’er

Svensk eksport øker og er nå tilbake på samme nivå som før finanskrisen i 2008. Størst økning ser man innen eksport av varer og tjenester fra SMB-segmentet, hvor Norge blir et stadig viktigere marked. En fersk rapport som kartlegger veksten i svensk næringsliv viser at stadig flere små og mellomstore bedrifter hos «söta bror» nå […]