Nasjonal sikkerhetsmyndighet: – Økt sikkerhetsrisiko for norske bedrifter

Norske små og mellomstore bedrifter er ofte underleverandører for større virksomheter og prosjekter. Nå slår Nasjonal sikkerhetsmyndighet fast at underleverandører er særlig sårbare for angrep.

Det kom frem da Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) nylig la frem rapporten Risiko 2023. Ifølge rapporten krever det færre ressurser å angripe en mindre underleverandører. Små og mellomstore bedrifter er derfor mer utsatt nettopp fordi de er små.

Dessuten regner ikke angriperne med at små og mellomstore bedrifter har den samme sikkerhetsrutinen som de større bedriftene.

– Denne risikovurderingen viser at det nå er svært viktig at norske virksomheter har sikkerhet like langt fremme i bevisstheten som andre områder. Alle vet at man skal ha på seg hjelm på en byggeplass. Datasikkerhet bør være like naturlig, sier SMB Norges administrerende direktør, Jørund Rytman.

Les også: – Konkurransedyktige små og mellomstore bedrifter er en forutsetning for et levende Norge

Rytman bekymret for økt sikkerhetsrisiko
SMB Norge-sjef Jørund Rytman er bekymret for økt sikkerhetsrisiko overfor underleverandører. Foto: Johnny Syversen

Økt sikkerhetsrisiko på hjemmekontor

Hjemmekontor har ført til at mange bedrifter ikke lenger har full kontroll over hvilke digitale forutsetninger den enkelte ansatte har når.

Rapporten fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet peker på at dette kan føre til økt sikkerhetsrisiko for uautorisert tilgang til verdier som virksomheter sitter på.

– Det er helt avgjørende at små og mellomstore bedrifter er bevisst hvilke utfordringer hjemmekontor medfører. Å hindre at uvedkommende får tilgang til bedriftenes verdier svært viktig, påpeker Rytman.

Store konsekvenser ved digitale angrep

Fra 2019 til 2021 var det en tredobling i alvorlige cyberangrep mot norske virksomheter. De vanligste angrepene var distribuerte tjenestenektangrep, phishing og kartleggingsaktivitet.

– Alle virksomheter, enten de er store eller små er utsatt for digitale angrep. Det kan bli en kostbar erfaring for de som blir rammet og man risikerer at personsensitiv informasjon kommer på avveie, sier Rytman.

SMB Norge-sjefen er svært bekymret for hvilket konsekvenser et digitalt angrep kan få for gründervirksomheter.

– For en liten gründervirksomhet som har en god ide og som putter alle ressursene inn i denne ideen, vil det kunne få fatale konsekvenser hvis sensitiv informasjon kommer på avveie, sier Rytman.

Les også: Ferske konkurstall bekymrer SMB Norge: – Regjeringen må våkne, sier Rytman.

Risikerer omdømme- og tillitstap

Årlig taper næringslivet milliarder av kroner på nedetid, driftsavbrudd, svindel og bedrageri hvert år.

– Vi vet at næringslivet taper milliarder av kroner på nedetid, driftsavbrudd og bedrageri hvert år. Vi vet også at dersom bedrifter får bedre digital kompetanse, vil sjansen for å oppleve digitale angrep minske kraftig, sier Rytman.

Et dataangrep handler ofte ikke bare om tap av fortjeneste. Det kan også bidra til å skade bedriftens omdømme.

-Et dataangrep handler ofte ikke bare om tap av fortjeneste der og da. Det skader som regel også virksomhetens omdømme og kunders tillit til en bedrift. Det kan få alvorlige følger, påpeker Rytman.

Les også: Kan Norge bli verdens beste land for gründere?

Oppfordrer til å forberede seg på digitale angrep

Rytman er klar på at bedrifter må forberede seg bedre og ha høyere beredskap. Derfor er det viktig at bedrifter har fokus på sikkerhetstiltak som en del av sin daglige drift.

– Bedrifter må være forberedt på at digitale angrep kan skje. Det er derfor viktig at bedrifter trener på et cyberangrep, slik at de er godt rustet når krisen først er ute, sier Rytman.

SMB Norge prioriterer sikkerhet

I forbindelse med nasjonal sikkerhetsmåned i oktober arrangerer SMB Norge sin årlige sikkerhetskonferanse.

-I SMB Norge er vi opptatt av å tilby våre medlemmer fersk kunnskap på fagområdet, slik at våre medlemsbedrifter har den nødvendige kunnskapen som skal til for å være sitt ansvar bevisst rundt sikkerhet i egen bedrift, sier Rytman.

-Våre medlemmer leverer de fremste løsningene for å beskytte seg selv og andre virksomheter fra dataangrep og angrep som kan få alvorlige følger for små og mellomstore bedrifter, avslutter Rytman.

Trenger din bedrift bedre digital sikkerhet? Les mer om SMB Norges samarbeid med Verji.