Næringspolitikk på dagsorden i valgkampen!

SMB Norge, interesseorganisasjonen for landets små og mellomstore bedrifter, utfordrer landets politikere til å sette næringspolitikk på dagsorden! Den 11. september skal kommunene og fylkeskommunene få valgt nye politikere som skal styre de neste fire år. Veldig ofte opplever vi at i en lokalvalgkamp så «drukner» næringspolitikk som politisk sak. Det håper vi at de som stille til valg ønsker å gjøre noe med.

Næringspolitikk er nemlig en veldig viktig lokalpolitisk sak og fortjener stor plass i en lokal valgkamp.

Ofte når man hører noen snakke om næringspolitikk så handler det om for eksempel formuesskatten, satsing på industrien og store prosjekter innen olje og gass. Det er rikspolitikk, og hører hjemme i en valgkamp til stortingsvalget. Næringspolitikk er mye mer. Landets små og mellomstore bedrifter (under 100 ansatte) utgjør 99 prosent av alle bedrifter i Norge. Nær halvparten av alle sysselsatte er ansatt i en SMB-bedrift.

I landets kommuner bestemmes mye som er viktig for bedriftene, og næringspolitikk er derfor viktig for politikere å ha en aktiv holdning til.

 

Les også: SMB Norge introduserer The Inclusive Company

 

Kommuner og fylkeskommuner avgjør arealplaner. I disse planene bestemmes hvilke arealer som skal disponeres til næringsvirksomhet. Ønsker en kommune å tilrettelegge for flere næringseiendommer? Det er et viktig lokalpolitisk spørsmål.

I kommunene avgjøres eiendomsskatten. Skal det være skatt på næringseiendom, eller hvor høy skal skatten være? Eiendomsskatt på næringseiendom er en viktig sak for lokale politikere, og enda viktige for lokalt næringsliv.

Norske kommune bestemmer regler for skjenking og åpningstider. Hvor lenge skal restaurantene i kommunen få lov til å tilby alkohol og mat? Dette er spørsmål som lokalpolitikere avgjør, og som er veldig viktig for landets restauranter og serveringssteder.

Norske bedrifter er helt avhengig av å nå kundene. Blir det tilrettelagt for bilkjøring frem til butikkene eller ønsker man kun handel utenfor bysentra? Mange politikere er opptatt av dette spørsmålet, og det er veldig viktig for alle landets små og mellomstore bedrifter som driver sin virksomhet i sentrum av en kommune.

Alle som driver lokale bedrifter vil av og til måtte forholde seg til kommunen som saksbehandler, når man for eksempel skal søke om tillatelser. Hvordan skal en kommune legge til rette for effektiv saksbehandling? Mange kommuner ønsker å ha en positiv holdning til de som søker, men hvordan legge til rette for at dette går raskt og effektivt? Dette er stadig et tema blant politikere, og det er et veldig aktuelt tema for landets små og mellomstore bedrifter som henvender seg til kommunen sin.

 

Les også: Nytt Næringspolitisk Program 2023-2025

 

La valget 2023 handle om alle store og viktige saker. Eldreomsorg, skole, kommunale avgifter, samferdsel og barnehager. Og næringspolitikk! Næringspolitikk henger sammen med alle disse sakene. Bedriftene trenger ansatte med kompetanse, og ansatte trenger SFO og barnehage til sine barn. Man trenger veier og transport for kunder og varer, og man trenger gode velferdstjenester for at folk skal trives og at ansatte skal bo i en kommune. Og vi trenger en næringspolitikk som legger til rette for at næringslivet kan etablere seg, drive og utvikle seg i kommunene.

Lykke til som velger med å bestemme retning for din kommune og fylkeskommune kommende 4 år, og lykke til som politiker som ønsker tillit fra innbyggerne. SMB Norge heier på alle som vil sette næringspolitikk på dagsorden både i valgkampen og kommende valgperiode.

 

Jørund H. Rytman

Adm. direktør, SMB Norge

 

Karl-Anders Grønland

Styreleder, SMB Norge