Næringsministeren: – Datasenterne kan bli en viktig næring

Datasenterne er en næring i vekst og kan bli en viktig inntektskilde for Norge i årene som kommer. Det konstaterer Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag.

Han har bedt Statistisk sentralbyrå om å lage en detaljert kartlegging av en bransje som har mer enn doblet omsetningen siden 2010 og som nå sysselsetter godt over 500 personer over hele landet.

Les også: Vil skrote brukthandelloven

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen Foto: Næringsdepartementet

– Datasenternæringen kan bli en viktig næring for Norge i fremtiden, og tallene viser at vi har et solid fundament å bygge videre på. Datasenternæringen bidrar til økt verdiskaping , sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kartleggingen fra SSB beskriver verdiskaping, investeringer og sysselsetting i datasenternæringen fra 2010 til 2016. Næringen har hatt sterk vekst i løpet av disse perioden, og økt verdiskapningen 372 millioner kroner i 2010 til 749 millioner kroner i 2016 (justert for prisstigning). Bare fra 2015 til 2016 var veksten i verdiskaping på 19 prosent.

Les også: Nå kommer SMB-rabatten

Sterk vekst

Datasenternæringens samlede investeringer var i 2016 på 288 millioner kroner, justert for prisstigning. Dette er 40 prosent høyere enn beløpet for investeringer i 2010. Investeringene i næringen har variert i løpet av perioden, fra 83 millioner kroner i 2011 til 694 millioner kroner i 2014. Investeringene i 2014 tilsvarer en økning på 238 prosent fra 2010, heter det i pressemeldingen.

Også antall sysselsatte i datasenternæringen har økt hvert år. I 2010 var det 375 personer som jobbet i bransjen. I 2016 hadde tallet vokst til 557 i 2016. Det tilsvarer en økning på 49 prosent.