Møtte næringsministeren om gründerskap for ukrainske flyktninger i Norge

Møte med næringsministeren
Bilde: SMB Norge i møte med næringsministeren

SMB Norge har hatt møte med næringsminister Jan Christian Vestre, hvor hovedtema var hvordan SMB Norge og regjeringen kan bidra for at ukrainske flyktninger i Norge kan få mulighet til å starte opp bedrifter.

I møtet med næringsministeren orienterte styreleder Karl-Anders Grønland og administrerende direktør Jørund H. Rytman om SMB Norge sitt omfattende arbeid rettet mot ukrainske flyktninger.

Gjennom flere internasjonale prosjekter med samarbeidspartnere i bl.a. Moldova og Tsjekkia bistår man ukrainere bosatt i disse landene med å etablere bedrifter.

Dette arbeidet vil være spesielt verdifullt når mange skal reise hjem igjen til Ukraina og dermed kunne bidra til å få et fungerende næringsliv.

– SMB Norge ønsker å tilby det samme her i Norge. SMB Norge har nettverk og kompetanse som vil være verdifullt. I tillegg er vi medlem i paraplyorganisasjonene SMEunited og European Entreprenuers, som gir oss et bredt nettverk og mange samarbeidspartnere. SMB Norge har i flere år samarbeidet med vår søsterorganisasjon i Ukraina, og vi har dermed lang erfaring med arbeid i Ukraina, sier Karl-Anders Grønland.

Les også: Rytman: – Regjeringen og SV gjør ingenting for småbedriftene

Se til Danmark

Møte med næringsministeren
Viktig møte med næringsministeren

SMB Norge viste til arbeidet på dette feltet i Danmark og Tsjekkia som gode eksempler.

– I Danmark har man tilsvarende offentlig finansiert prosjekt som vi har i Tsjekkia, der budsjettet er i størrelsesorden 18 millioner kroner. Prosjekteier i Danmark er en interesseorganisasjon (Danish Entreprenuers), og vårt prosjekt i Tsjekkia er ledet av oss og vår søsterorganisasjon der. Så vi er klare til å gjøre samme jobb her i Norge, uttaler Rytman.

Regjeringen har vært tydelig på at man gjennom «Nansen-programmet» som Stortinget har vedtatt, skal bidra til gjenoppbyggingen i Ukraina når krigen en dag er over.

– Å bygge opp næringslivet og kompetanse om gründerskap vil være en viktig del av dette. Næringsministeren virker oppriktig interessert i dette arbeidet, og ønsket videre dialog om dette med SMB Norge, sier Grønland.

Les også: Yousuf Gilani ny nestleder i SMB Norge

Det grønne skiftet

SMB Norge tok også opp små og mellomstore bedrifters rolle i det grønne skiftet.

– I en rapport som SMB Norge fikk utarbeidet i 2021, skisserte vi en rekke tiltak for å kunne gi «gulrøtter» til små og mellomstore bedrifter for å bidra til den omleggingen som vil være nødvendig for å nå Norges klimamål, sier Rytman.

– Rapporten ble overlevert til næringsministeren som lovte at dette skulle man se nærmere på, sier Jørund H. Rytman.

– SMB Norge er glad for at næringsminister Vestre er oppriktig interessert i vårt arbeid, og han ønsket også å få informasjon om hvordan det går i næringslivet og SMB Norge ser frem til den videre dialogen vi skal ha med næringsministeren, sier Grønland.

Les også: Vellykket samling for norsk eierskap