Styreleder: – Medlemmene skal tjene mer penger!

Det skal bli enda mer lønnsomt å være medlem i SMB Norge fremover, konstaterer styreleder Karl-Anders Grønland i kjølvannet av forrige ukes forbundsstyremøte i Drammen.

Les også: Ny SMB-partner: Digitalisering blir ikke enklere enn dette!

Styret i SMB Norge er opptatt av at det skal lønne seg å være medlem, og at hvert enkelt medlem skal ha sjansen til å få flere kunder på grunn av at de er med i fellesskapet vårt.

– Det er viktig at vi kontinuerlig satser på å bli mer relevante for medlemmene våre, slik at alle kjenner at medlemskapet i SMB Norge virkelig betyr noe. Styret er opptatt av at det skal lønne seg å være medlem, og at hvert enkelt medlem skal ha sjansen til å få flere kunder på grunn av at de er med i fellesskapet vårt, understreker Styreleder Karl Anders Grønland overfor dinbedrift.no.

Karl-Anders Grønland, Styreleder i SMB Norge

Økt lønnsomhet

– Vår oppgave, i tillegg til å ivareta våre medlemmers politiske interesser, er å bidra til at medlemsbedriftene kan få økt lønnsomheten og lettere kan vokse seg større, dersom de ønsker det, sier han videre.

Grønland var fornøyd med tilbakemeldingene han fikk fra administrasjonen i SMB Norge under styremøtet i Drammen nylig, der det blant annet fra administrerende direktør Jørund Rytman ble presentert et nytt knippe partnere.

Les mer om SMB Norges partnerprogram her!

Partnere av SMB Norge blir kontinuerlig utvidet av salgs- og markedsavdelingens leder Are Jerstad og hans stab, og gir etter hvert et bredt spekter muligheter for SMB Norges medlemmer til å spare penger på sine innkjøp. Han uttrykte tilfredshet med at det politiske fokuset også har gitt seg utslag i at det også har blitt mer lønnsomt å være medlem.

Vil videre

-Dette er uten tvil strålende, men styret vil videre, understreket Grønland i flere av sine innlegg: Vi må posisjonere oss slik at det virkelig blir attraktivt å være medlemmer, også for dem som kun har et salgsfokus. Vi har gode – bent fram glimrende tilbud som skaper bedre driftsforhold for medlemmene, men dette skal nå utvides: Nå skal vi lete etter muligheter til å skape et vekstgrunnlag for våre medlemmer, og dette er et arbeide vi skal bygge opp over tid.

-Hva vil det konkret si?

-Vi skal starte dette arbeidet med en medlemsundersøkelse der vi spør medlemmene hva som er viktig for dem, og vi skal lytte til hva medlemmene mener betyr mest for deres lønnsomhet og muligheten til å skape trygge arbeidsplasser.

Les også: Nytt forbundsstyre i SMB Norge

Ny utvikling

-Betyr dette at der er et slags krafttak etter myndighetenes nedstengning av store deler av næringslivet under pandemien?

-Det er mer snakk om at vi skal anstrenge oss ytterligere for å være en organisasjon for små og mellomstore bedrifter her i landet som det rett og slett ikke er forretningsmessig lurt å være utenfor. Når man både arbeider med å endre de politiske rammebetingelsene, kan by på betydelige medlemsfordeler, og i tillegg legger forholdene til rette for å skaffe våre 5.500 medlemsbedrifter flere kunder og økt omsetning, er jeg sikker på at resultatet ikke uteblir: Vår gode trend med økt medlemstilslutning vil fortsette, sa en energisk Karl Anders Grønland under styrets samling i Drammen rett etter påske.

Vil du vite mer om SMB Norges omfattende medlemstilbud? Klikk her!