Livsviktig kontantstøtte til småbedrifter

Norge har et rikt og mangfoldig næringsliv, og en stor og viktig del er nettopp de små bedriftene. Det finnes tusenvis av gründere, som satser alt på å være er sin egen lykkes smed.

Mange av disse finner du i den private helsetjenesten, og særlig innen primærhelsetjenesten. Omsetningen gir grunnlag til inntekt, til kjøp av varer og tjenester, men også til å betale husleie. Småbedriftene er en avgjørende faktor for å holde hjulene i Norge i gang.

Alle må forvente å bære sin del av belastningen i disse tider. Det gjelder også de næringsdrivende. De som ble pålagt å stenge ned sin virksomhet, er dog ekstra hardt rammet. Den tidligere vedtatte støtten til næringsdrivende, og styrking av NAV ytelser som omsorgspenger og sykelønn, handler om å sikre personinntekt for den enkelte. Rett og slett penger til å betale for mat på bordet, hus og hjem. Driftskostnader knyttet til nå stengt virksomhet, var frem til fredag forrige uke ikke en del av tiltakspakkene for selvstendige næringsdrivende og småbedrifter.

Ingen inntjening, men regningene er der fortsatt

For selvstendig næringsdrivende er privat økonomi og næringsvirksomheten tett knyttet sammen. Ingen fortjeneste betyr ingen lønn. Svekket privatøkonomi setter fort bedriften i fare. Småbedriftenes økonomi henger sammen. Når mange strammer inn, så rammes enda flere.

En nylig medlemsundersøkelse viser at de aller fleste av våre medlemmer driver sin helsetjeneste i form av enkeltpersonforetak. De er alle hardt rammet av helsemyndigheters vedtak om å stenge ned ordinær praksis. Ingen inntjening, men driftskostnadene ruller og går fortsatt. Mange av våre medlemmer er bekymret for om de må avvikle sin virksomhet, og vi ser samme tendens også hos andre viktige faggrupper, som fysioterapeuter og kiropraktorer.

Vi ser positivt på forslagene som er kommet da dette vil kunne sørge for at Norge har fungerende leverandører av primærhelsetjenester, også etter Covid-19. For at ordningen skal fungere etter hensikten, så må innslagspunktet legges slik at den favner de bredt. Svært mange drifter nøkternt med begrensede kostnader, men vil likevel fort brekke ryggen på noen tusenlapper i husleie, forsikring og andre løpende kostnader.

Den nye ordningen må utformes slik at den ivaretar det store antall småbedrifter som leverer viktige helsetjenester, til store pasientgrupper. Ikke glem de minste – Norge trenger dem, og det gjør pasientene også.

Tomas Collin, leder, Norsk Osteopatforbund

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge