Arendalsuka – Næringslivet reduserer barnefattigdom i idretten!

Næringslivet er opptatt av gode kår for breddeidretten og frivilligheten. Små og mellomstore bedrifter over hele landet bruker betydelige summer på å sponse og støtte sine lokale lag og foreninger. Målet er at alle skal få være med. Da er det på tide at idrettens strukturer og offentlige myndigheter også følger opp med tilsvarende gode rammevilkår. 

Er det virkelig slik at politikerne ønsker monopolordninger på alle områder? 

 • Fordelingen av alle milliardene som Stortinget bevilger hvert år 
 • Hindre enkle digitale lotterier som erstatter dagens papirbaserte ordninger 
 • Utestengelse av lokale leverandører som foreningene selv ønsker å benytte 

Maktposisjonering og fokus på egen lederrolle står ofte foran ønsket om å tilgjengeliggjøre like muligheter for alle barn og ungdom. Alt for mye av støtteordningene knyttet til idrett og frivillighet kanaliseres gjennom kompliserte og kostbare strukturerer. Det er mange stygge historier de siste 10-20 som beskriver pampevelde og prosjekter med overskridelser i hundremillionersklassen.  

Hvorfor aksepterer vi at pengene blir brukt på denne måten, når idrettslag sliter og barn og unge ikke kan være med på aktiviteter fordi foreldrene ikke har råd? 

SMB Idrett og Frivillighet og SMB Norge tar debatten om hvordan vi best mulig kan redusere barnefattigdom i idretten.

 • 00

  dager

 • 00

  timer

 • 00

  minutter

 • 00

  sekunder

Dato

aug 12 2024

Tid

16:00 - 16:45

Mer info

Les mer

Sted

Arendal

Arrangør

SMB Norge
Les mer