Arendalsuka: Kommunene trenger hjelp til å oppfylle legemiddelkrav: Kan kommunefarmasøyter være løsningen?

Riktig bruk av legemidler er med på sikre god folkehelse og å redusere sykehusinnleggelser. Feil bruk av legemidler kan få store konsekvenser for livskvaliteten både for pasienter og brukere. I verste fall fører dette til skader og dødsfall.

Et betydelig antall sykehusinnleggelser skyldes feil legemiddelbruk. Sykehuskostnadene som følge av feil eller uheldig legemiddelbruk er beregnet til 2 milliarder kroner i ekstra utgifter og 490 000 ekstra liggedøgn.

Minst 1 000 norske pasienter dør hvert år som følge av bivirkninger og uheldig bruk av legemidler i Norge, og at 12 prosent av pasientskadene skyldes feil legemiddelbruk. Systematisk arbeid for riktig og trygg legemiddelbruk har potensial for å redusere feil legemiddelbruk og antall medisinske hendelser som medfører unødvendig bruk av ressurser. Spesialisthelsetjenesten har derfor tatt i bruk farmasøytisk kompetanse for å unngå hendelser for de som er på sykehuset. Kommunene har ikke gjort det samme for sine innbyggere, til tross for at de fleste brukere av legemidler mottar mer hjelp med legemidler fra kommunal helse- og omsorgtjeneste enn fra spesialisthelsetjenesten.

Norges Farmaceutiske Forening og SMB Norge tar debatten om farmasøyter bør settes inn i kommunehelsetjenesten for å redusere unødvendige lidelser og spare samfunnet for store ekstrautgifter som følge av feilbehandling med legemidler

Medvirkende
  • Hans Inge Myrvold, stortingsrepresentant, Senterpartiet (Sp)

Arrangementet er ferdig.

Dato

aug 17 2023
Expired!

Tid

14:00 - 14:45

Mer info

Les mer

Sted

Arendal
Kategori

Arrangør

SMB Norge
Les mer