Arendalsuka: Hvordan skal fremtidens tannhelsetjeneste se ut?

Vi ser en økende trend til at politikerne overfører oppgaver fra privat til offentlig sektor. Hva vil dette bety for pasientene, og vil tilbudet bli like godt?

Eksempler på grupper som er overført til den offentlige tannhelsetjenesten er unge fra 21 til 24 år og TOO-pasienter (tortur, overgrep og odontofobi).

Vi vil i denne debatten også rette søkelys på pasienter i kommunal omsorg. Disse pasientene tvinges til å bytte tannlege for å få oppfylt sine rettigheter, ofte mot pasientens eget ønske.

Vi spør hva regjeringen vil med tannhelsetjenesten og hvordan oppgavene skal organiseres og fordeles mellom offentlig og privat sektor.

Tannleger i privat sektor (TiPS) og SMB Norge tar debatten.

Medvirkende
  • Even A. Røed, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet (Ap)
  • Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant, Høyre (H)

Arrangementet er ferdig.

Dato

aug 17 2023
Expired!

Tid

10:00 - 10:45

Mer info

Les mer

Sted

Arendal
Kategori

Arrangør

SMB Norge
Les mer