Arendalsuka: Fylla har skylda: Kan alkoholrelatert fravær oppdages, håndteres og følges bedre opp?

Korttidsfraværet er et stort problem for landets små og mellomstore bedrifter. I en undersøkelse SMB Norge har fått utført, svarte over halvparten (52 prosent) at korttidssykefravær med varighet på 1-3 dager gir det største produksjonstapet for bedriften, etterfulgt av fravær mellom 4 og 16 dager.

Mye av korttidsfraværet kan knyttes til alkohol(mis)bruk. Alkoholrelatert fravær og ineffektivitet koster norsk arbeidsliv minimum 1,1 milliard hvert år.

Akan Kompetansesenter for Rus- og avhengighetsproblemer og SMB Norge setter søkelys på hvordan man kan oppdage, håndtere og følge opp alkoholrelatert/rusmiddelrelatert fravær og problemer, særlig i små og mellomstore bedrifter.

Medvirkende
  • Mona Nilsen, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet (Ap)
  • Nils Forren, sentralstyremedlem, Senterungdommen
  • Håvard Clementz, sentralstyremedlem, Unge Høyre
  • Camilla Lynne Bakkeng, fag- og kommunikasjonsleder, Akan kompetansesenter

Arrangementet er ferdig.

Dato

aug 15 2023
Expired!

Tid

10:00 - 10:45

Mer info

Les mer

Sted

Arendal
Kategori

Arrangør

SMB Norge
Les mer