Koronavirus og avbestilling

Koronavirus og avbestilling

Hva som dekkes av reiseforsikringen endrer seg fra dag til dag og fra selskap til selskap. Her er noen generelle råd.

Det er i utgangspunktet forsikringsselskapenes normale vilkår som gjelder, også ved hendelser knyttet til Corona utbruddet.

Det betyr at selskapene dekker avbestilling av reiser til områder UD/Folkehelseinstituttet (FHI) ikke anbefaler. Reisen må ha vært bestilt innen reiserådet, om ikke å reise, ble fastsatt av UD/FHI. For tiden gjelder reiserådet for reiser i hele verden, med unntak av reiser i Norge, frem til 14. april.

HER FINNER DU MER INFORMASJON OM SMB NORGES FORSIKRINGER

Avbestilling pga Karantene

Avbestilling på grunn av at sikrede blir satt i hjemmekarantene fordi det er mistanke om smitte er dekket. Skadelidte skal da fremlegge karanteneforordningen, fra egen fastlege/helse-myndigheter, som gjelder for sikrede eller noen i sikredes husstand. Karantene som skyldes forebyggende hensyn, er ikke dekket.

Konferanser/møter/kurs og lignende: For Tjenestereiser som skal skje til konferanser, møter, seminarer eller andre tjenesterelaterte samlinger, som blir avlyst av arrangøren pga CoVid-19, vil dette være å anse som et tjenesteforhold og være dekket som en gyldig avbestillingsgrunn. Dette er uavhengig av hvor samlingen skal skje, men er betinget av at det er arrangøren som kansellerer samlingen og må kunne dokumenteres ved innsendelsen.

Arrangementer, i sikredes arbeidsgivers regi eller som arbeidsgiver/sikrede selv kansellerer er ikke dekket.

Nyttig link: https://www.aig.no/melde-skade

PS: Det skjer nå konstant endringer i gjeldende regelverk. Söderberg vil oppdatere informasjonen fortløpende på DENNE SIDEN!