Kjønnskvotering i næringslivet: – Bør bruke gulrot fremfor pisk!

I et utspill i VG 5. august varslet næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) krav om kjønnskvotering i aksjeselskaper. SMB Norge deler ønsket om flere kvinner i næringslivet og i styrene, men advarer mot tiltaket.

Les også: Rytman: – Strømregningen spiser småbedriftenes overskudd

Kristian Eilertsen, leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge

– Det er dessverre altfor få kvinner som tar sjansen og starter sin egen bedrift. Det mener vi er hovedårsaken til at de fleste bedrifter styres av menn, ikke at kvinner ikke når opp og frem, sier Kristian Eilertsen, konstituert leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge.

Kraftfulle tiltak

Næringsminister Vestre (Ap) ønsker å sette i gang en likestillingsdugnad i næringslivet. I tillegg ønsker han ifølge VG «mer kraftfulle tiltak».

– SMB Norge har forståelse for utålmodigheten til Vestre og regjeringen. Vi ønsker oss også flere kvinner i næringslivet, og gjerne i styrene også. Men rigide lovkrav om kjønnsrepresentasjon burde ikke være første virkemiddel man tyr til, sier Eilertsen.

Les også: SMB Norge etter nye konkurstall: – Nå MÅ politikerne handle!

Aksjonærrettigheter

Dersom det innføres kvoteringsregler, mener SMB Norge det vil være et stort inngrep i aksjonærenes rett til å bestemme hvem som skal styre selskapet.

– Dette er et prinsipielt spørsmål – for hvem skal egentlig bestemme hvem som skal styre et selskap, spør Eilertsen.

Han legger til at kvoteringsregler vil være mest uheldig for de aller minste bedriftene.

– I småbedriftene er ofte eieren, styrelederen og daglig leder én og samme person. Kvoteringsregler kan gjøre dette umulig i fremtiden, sier Eilertsen.

Innspillsmøte

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap)

SMB Norge skal delta i et innspillsmøte med næringsministeren tirsdag 20. september om likestillingsarbeidet i næringslivet. I møtet vil SMB Norge presentere forslag til hvordan ønsket om flere kvinner i næringslivet og styrene bedre kan ivaretas.

– Næringsministeren har sagt at det ikke holder å være mot kvotering, men ikke presentere noen egne forslag til løsninger. Det skal i alle fall vi gjøre, sier Eilertsen.

Han påpeker at man i første omgang bør bedre tilgangen på velferdsordninger og sosiale rettigheter for næringsdrivende, slik at flere tør å satse for seg selv i sin egen bedrift.

– Et slikt grep vil være å bruke gulrot fremfor pisk, noe vi har mer tro på enn kvoteringsregler, avslutter Eilertsen.

Les også: Rapport: – 3 av 10 småbedrifter har følt seg aktivt motarbeidet av myndighetene

Har du konkrete forslag til hvordan kvinneandelen i næringslivet og styrene i aksjeselskap kan økes? Send ditt innspill til [email protected] eller [email protected] innen mandag 19. september.