Hjelp, jeg har blitt avgiftspliktig! – GRATIS MVA-KURS

Fra 1. januar 2021 måtte flere tusen norske bedrifter som leverer tjenester innen alternativ behandling og kosmetisk kirurgi betale merverdiavgift for første gang. Men hva betyr det egentlig for deg og din bedrift?

Sammen med vår bedriftspartner Escalon, har SMB Norge publisert et videokurs som gir en god praktisk innføring i hva dette betyr for deg og din bedrift. Hvilke nye rutiner hvilke endringer du må huske å få på plass? Videoen kan du se lenger ned i denne saken! 

Les også: Bidrar alternativ behandling til lavere sykefravær?

Først litt bakgrunn!

Finansminister Jan Tore Sanner (H)

Regjeringen bestemte i fjor at tjenester innen alternativ behandling og kosmetisk kirurgi ikke lenger skulle være unntatt merverdiavgift, eller moms som det også kalles.

Myndighetenes hovedbegrunnelse har vært at det oftest er brukerne selv, og ikke helsevesenet, som betaler for alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling.

– På lik linje med andre varer og tjenester i samfunnet bør det være merverdiavgift på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling, konstaterte finansminister Jan Tore Sanner (H) den gangen.

Kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling som er medisinsk begrunnet og helt eller delvis finansiert at det offentlige vil fortsatt være unntatt fra avgift.

Les også: Homeopati kan spare samfunnet for store utgifter

Stor motstand

SMB Norge har på sin side reagert kraftig på selve prosessen. Forslaget om å fjerne MVA-fritaket ble sendt ut 22. juni i år med høringsfrist satt til 3. august. Det ga en bransje som ble hardt rammet av Covid-situasjonen svært dårlig tid til å komme med sine innspill. Selv Regelrådet ga departementet strykkarakter for prosessen.

I november inviterte SMB Norge derfor bransjen selv og de ansvarlige stortingspolitikerne til et seminar om temaet sist høst. Resultatet ble en meget opphetet debatt hvor beslutningstakerne åpner for at siste ordet i denne saken enda ikke er sagt.  Her kan du få med deg seminaret med en opphetet debatt på slutten.

Les også: Hvorfor er det så viktig å bli medlem i SMB Norge akkurat i år?

Video:

Her kan du se hele kurset som SMB Norge-partner Escalon har laget om hva det betyr for de berørte bedriftene at MVA-fritaket forsvant:

Info om kursholderne:

Abhinav Jolly
Abhinav er daglig leder for Escalon Services i Norge. Han er autorisert regnskapsfører og faglig ansvarlig for tjenestene vi leverer til kundene. Før Abhinav kom til Escalon i 2018 var han Assistant Manager i KPMG. Han har dessuten omfattende regnskapserfaring fra Amesto og BDO.

Reinert Engelschiøn Vigtel
I tillegg til sine oppgaver som CFO for flere av Escalons kunder er jobber Reinert med forretningsutvikling og M&A. Reinert har lang erfaring som CFO fra selskaper som Accountor, AFRY og Ramirent. Han har også vært Financial Director i Telenor Satellite Services.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss direkte:

– Reinert Vigtel, Escalon Services: [email protected]
– Abhinav Jolly, Escalon Services: [email protected]
– Jørund Rytman, SMB Norge: [email protected]

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge