HMS-kurs for daglig ledere

Når:
3 april 2024
9:00
Sted: Digitalt/Oslo

Alle daglig ledere skal ha opplæring i HMS, og den enkelte arbeidsgiver må kunne dokumentere at slik opplæring er gjennomført. SMB Norge vil invitere våre medlemmer til HMS-kurs onsdag 3.april 2024, kl. 09.00. Kurset vil blant annet ta for seg temaer som internkontroll, hvilke krav som stilles til systematisk arbeidsmiljøarbeid, varsling, kontrolltiltak mv.
Kurset tar 3 timer, og alle som deltar vil få tilsendt deltakerbevis.

SMB Norge tilbyr kurset gratis for alle medlemmer!
Ikke-medlemmer kan også delta; deltakeravgift kr. 2.500

Det vil bli servert frokost fra kl. 08.30, samt lett servering underveis i kurset. Det er også mulig å delta digitalt. Huk av for hvilken av de to alternativene du ønsker ved påmeldingen.

De som melder seg på innen fristen vil få tilsendt en bekreftelse. For de som deltar digitalt sendes lenke til møtet på Teams. Deltakerlisten vil derfor bli delt med Wiersholm. Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta fysisk!

Bli medlem i SMB Norge i dag og delta på gratis HMS-Kurs: https://dinbedrift.no/bli-medlem/
Medlemskapet må være betalt før gratis deltakelse.