Slik lykkes du med et produktivt og trygt hjemmekontor

Mange sitter i dag og arbeider fra hjemmekontor. Dette er en ny og utfordrende hverdag for mange, og vi har derfor laget en samleside om ting du må vite for å gi de ansatte best mulig utgangspunkt for en effektiv og trygg arbeidshverdag fra hjemmekontoret.

Du kan fylle ut skjema nederst på siden for å kontakte oss om hjelp til tilpasning av hjemmekontor.

Hjemmekontor for alle som kan

Generelt sett har myndighetene gått ut og anbefalt hjemmekontor for alle som kan ha det. Det vil si at alle som ikke arbeider i yrker som regnes som særlige viktige samfunnsaksjoner (blant annet helsepersonale, politi, brannvesen), eller yrker hvor det ellers er vanskelig å omstille til arbeid hjemmefra.

I særlig smitteutsatte områder, slik som i Oslo har det siden 20. oktober vært innført et påbud om hjemmekontor for de som kan. Dette er en forskriftsendring som pålegger arbeidsgiveren å sørge for at de ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Arbeidsgivere må også dokumentere at de har informert de ansatte om at det finnes et påbud om hjemmekontor, og må dokumentere hvilke rutiner og systemer som er innført for hjemmekontor i bedriften. Brudd på dette uten gyldig grunn kan føre til reaksjoner.

 

Regler om godt arbeidsmiljø på hjemmekontoret

På tross av at man nå jobber hjemmefra, har arbeidstakere fortsatt krav på at sin nye arbeidsplass skal være forsvarlig å arbeide fra, for å opprettholde trygghet og effektivitet.

Det betyr at arbeidsgiver og arbeidstaker fortsatt må samarbeide for sikre et fullt forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø, tilpasset kravene for hjemmekontor. På den måten skal man unngå at det å jobbe hjemmefra fører til plager, skader eller sykdom hos den enkelte arbeidstaker.

I tillegg har arbeidsmiljøloven en egen forskrift over regler for hjemmekontor som handler om tilleggskrav for arbeid fra hjemmekontor. Denne har Arbeidstilsynet bekreftet at arbeidsgiver skal vurdere når hjemmekontorordningen har vart så lenge som den har. Det kan derfor være vanskelig å ha oversikt over hva lovverket sier om arbeid fra hjemmekontoret.

 

Click me

Risikovurdering av hjemmekontor

Avonova har erfaring med at det kan være hensiktsmessig å gjennomføre en risikovurdering av de ansattes hjemmekontor for å få en oversikt over de ulike tiltakene som må gjøres for å møte reglene for hjemmekontor som kreves gjennom lovverket.

 

Oppretthold produktiviteten på hjemmekontoret

Det finnes fortsatt fordommer om at hjemmekontoret er med på å senke effektiviteten blant de ansatte, men med gode, faste rutiner og godt utstyr trenger ikke dette være sant. Snarere tvert imot.

Det er ting du og dine ansatte kan gjøre for å øke effektiviteten på hjemmekontoret. Blant annet er det viktig at du ser positivt på situasjonen og tar den nye hverdagen som en utfordring. Ellers bør man forsøke å følge vanlige arbeidsrutiner.

Hvis man er bekymret for at de ansatte ikke arbeider som de skal, kan det lønne seg å sette opp faste planer for hva som skal være gjort i løpet av dagen.

En investering i godt utstyr for kontor kan være med å øke produktiviteten, da gode verktøy kan gjøre arbeidssituasjonen enklere for de fleste. Nytt og godt utstyr inkluderer også å sikre at arbeidsplassen på hjemmekontoret er både komfortabel og ergonomisk. Arbeidsplassen bør også gjøres fritt for støy og distraksjoner så langt det lar seg gjøre.

 

God møtestruktur på hjemmekontor

Å arbeide hjemmefra kan by på noen ekstra utfordringer, blant annet ved behov for deling av informasjon eller sparring av ideer. Samtidig er behovet for informasjon og kontakt mellom kollegaer enda større nå når man sjeldens sees.

Dessverre kan man ikke lenger rope ut til naboen eller gjennomføre fysiske avdelingsmøter. Det blir derfor ekstra viktig ved hjemmekontor å sette opp en god møtestruktur og tydelig møteledelse for å opprettholde effektiviteten gjennom dagen.

Det anbefales å sette opp faste møter gjennom dagen og uken, som tar for seg dagens arbeidsoppgaver, møter innad i avdelingen, lunsjmøter, eller andre felles aktiviteter. Det kan også lønne seg å avtale idemyldringer innad i en avdeling for å få nye ideer og  møte vårt behov for sosialisering.

Det finnes i dag mange ulike videokonferanseverktøy eller internkommunikasjonsverktøy som kan gjøre en god møtestruktur lettere.

Les mer om:

Kontakt Avonova Helse

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg med å skape effektive og trygge hjemmekontor

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]