Forenklingsarbeidet overfor næringslivet gir resultater: – Må rulles ut raskere, sier Rytman.

Brønnøysundregistrenes nye digitale plattform er et viktig forenklingsgrep overfor næringslivet. Nå etterlyser SMB Norge fortgang i forenklingsarbeidet.

Løsøreregisteret i Brønnøysundregistrene er det det første registeret som tar i bruk den nye plattformen. Det melder næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding. Etter hvert vil plattformen benyttes av alle registerenhetene.

– Ifølge næringsministeren og direktøren i Brønnøysundregistrene er det nå betydelig raskere å få behandlet en sak, slik som næringspant, utleggspant, salgspant og leasing, sier administrende direktør i SMB Norge, Jørund Rytman.

– SMB Norge hyller alle tiltak som gjør det lettere drive en bedrift. Jo mindre tid bedriftene trenger å bruke på rapportering til det offentlige, desto mer tid har man til å skape verdier, sier Rytman.

Les også: Nasjonal sikkerhetsmyndighet: – Økt sikkerhetsrisiko for norske bedrifter

Vil redusere tidsbruk

SMB Norge er særlig glad for at denne forenklingen på sikt vil kunne redusere kostnader og tidsbruk for næringslivet.

– Vi vet at det brukes mye tid og store kostnader knyttet til rapportering i Brønnøysundregistrene. Derfor er det bra at eksempelvis næringspant nå i snitt tar bare åtte sekunder, mot i snitt fire dager tidligere, sier Rytman.

SMB Norge-sjefen er klar på at de andre registrene må ta i bruk den nye plattform så fort som mulig.

– Vi konstaterer at løsøreregisteret bare er det første registeret som tas i bruk i den nye plattformen. Nå er det viktig at de andre registrene tar i bruk den nye plattformen.

Les også: – Konkurransedyktige små og mellomstore bedrifter er en forutsetning for et levende Norge

Artikkelen fortsetter under bildet.

Forenklingsarbeidet gir resultater
Administrerende direktør i Brønnøysundregistrene Lars Peder Brekk (f.v) og næringsmininster Jan Christian Vestre (t.h). Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Forenklingsarbeid er viktig

SMB Norge har vært aktive deltakere i forenklingsarbeidet som ble initiert av den forrige regjeringen og har hele tiden vært tydelige på at bedriftseiere ikke skal trenge å rapportere inn samme informasjon til mange forskjellige offentlige instanser.

– Hvordan man rapporterer er like viktig som hva man rapporterer, påpeker Rytman.

– SMB Norge er svært opptatt av at regjeringen skal lykkes med forenklingsarbeidet. Det vil utelukkende være bra for både næringslivet og det offentlige, sier Rytman.

Forenklingsløsningen må ikke bli en sovepute

Til tross for at regjeringen nå har tatt i bruk løsøreregisteret, frykter SMB Norge at dette vil være en sovepute i arbeidet med å forenkle.

– Det er viktig at forenklingsarbeidet fortsetter, og at dette grepet ikke blir en sovepute for at regjeringen skal tro at de er i mål, påpeker Rytman.

Derfor er SMB Norge-sjefen opptatt av at Brønnøysundregistrene må prioritere å rulle ut den nye platformen til alle øvrige registre.

– Jo lenger tid det tar før de nye registrene er på plass, desto mer vil dette være en sinke for næringslivet, både i form av tidsbruk og kostnader. Vi har ikke råd til at det offentlige fortsatt påfører næringslivet unødvendige kostnader, sier Rytman.

Les også: Ferske konkurstall bekymrer SMB Norge: – Nå må regjeringen våkne, sier Rytman.

Det må bli enklere å starte egen bedrift

I Estland kan man starte egen bedrift i løpet av en dag. I Norge må man belage seg på 11 dager for å få registrert eget firma. SMB Norges administrerende direktør stiller spørsmålstegn ved hvorfor Norge ikke gjøre det like enkelt.

– I Estland kan man starte egen bedrift i løpet av en dag. I Norge tar det minst 11 dager før man får registrert et firma. Hvorfor kan i Norge gjøre det like enkelt? spør Rytman.

Lang saksbehandlingstid er et hinder for gründere og folk med gode ideer.

SMB Norge-sjefen ber regjeringen om fortgang i forenklingsarbeidet.

– Nå er det viktig at regjeringen fortsetter sitt arbeid med å gjøre det enklere å starte og drive bedrift, avslutter Rytman.