Fagnettstedet for SMB-sektoren

smb norge forsikring

Endringer i Bilansvarsloven fra 1.januar 2021

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Krav om ansvarsforsikring for uregistrerte kjøretøy

Fra 1. januar 2021 må alle uregistrerte anleggsmaskiner – med en makshastighet over 10 km/t – ha ansvarsforsikring.

Fra 1. januar ble områdebegrensningen som ligger i Bilansvarsloven (BAL) borte. Alt av maskiner og utstyr som kan ferdes langs vei er omfattet av endringene, og må nå ha egen ansvarsforsikring.

Tidligere har disse vært omfattet av virksomhetens bedriftsansvarsforsikring.

SMB Norge Forsikring

Bilansvaret vil nå altså gjelde for alle kjøretøy som kan ferdes langs vei (som har en makshastighet på over 10 km/t), og ikke kun registreringspliktige kjøretøy. For entreprenører vil dette bety uregistrerte gravemaskiner, dumpere, hjullastere og lignende.

Dersom dere har arbeidsmaskiner som ligger dekket under maskin, inventar og løsøre, ligger disse maskinene da uten ansvarsdekning. Det er viktig at de uregistrerte maskinene flyttes over på forsikring for kjøretøy slik at dekning for ansvar er ivaretatt etter de nye reglene.

Er dere usikre på hvordan deres uregistrerte anleggsmaskiner er forsikret, ta kontakt med SMB Norge Forsikring eller ditt valgte forsikringsselskap.

Ny ansvarsgrense for tingskader

Erstatningsansvar etter skadestedets lovgivning for bilansvar er økt fra kr 10 000 000 til kr 100 000 000. Dette er regulert etter BAL. Dette vil styrke skadelidtes erstatningsrettslige vern.

Trafikkforsikringsavgift på el-kjøretøy

Stortinget har bestemt at også el-biler skal betale trafikkforsikringsavgift. Dette trer i kraft med virkning fra 1. mars 2021. Avgiften vil være kr 2 135 pr. år, hvilket er tilsvarende som for motorsykler. Det er forsikringsselskapene som innkrever avgiften på vegne av Staten.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med SMB Norge Forsikring på [email protected] eller på telefon: 23 35 70 20