Digital samhandling

Digital samhandling

Den teknologiske utviklingen går i rekordfart! Effektiv samhandling internt i virksomhetene blir viktigere og viktigere. Forventninger fra ansatte om effektive digitale samhandlingsverktøy setter også krav til bedriftene om å henge med i utviklingen – det forventes verktøy og internkommunikasjon hvor spørsmål kan besvares kjapt og informasjon kan deles. Kunnskap fra ansatte kan også i mye større grad innhentes og lagres.

Digital samhandling handler om å gi din virksomhet muligheten til å gjennomføre mer effektive møter med digitale møterom. 

Noe av det mest sentrale i Digital samhandling er å flytte internkommunikasjon og møter fra arbeidsplassen til hjemmekontor via «chat», «fildeling» og «videokonferanser» i f.eks. Teams eller Zoom. COVID-19 krisen gir mange bedrifter store utfordringer fordi digital samhandling ikke har blitt prioritert slik den burde. Selvfølgelig må teknologien fungere, men utover det må arbeidsplassen lage retningslinjer og satse på opplæring slik at alle forstår og lærer seg verktøyene fullt ut.

Det er ingen tvil at den digitale samhandlingen har tvunget bedrifter til å tenke nytt, noe som vil skape nye muligheter i tiden framover. Selv om mange savner fysiske møter, kommer den digitale samhandlingen til å øke effektiviteten og være en faktor for å redusere klimautslippene.  Vi har sett konferanser over hele verden blitt avlyst og arrangørene endrer konferanser fra fysisk til virtuelle hendelser. Virusutbruddet har presset konferansearrangører og bedrifter til å tenke utenfor boksen av hensyn til offentlig sikkerhet. Dette stimulerer til nye innovasjoner og vil endre hvordan mennesker møtes og samhandler i fremtiden.

Har du spørsmål rundt teknologivalg for digital samhandling, som f.eks. Mobilt bredbåndBedriftsnett eller lignende, er våre rådgivere klare til å hjelpe deg på veien.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge