SMB Norge-sjefen advarer: – Den største gruppen norske bedrifter i ferd med å miste det grønne toget!

Den største gruppen norske bedrifter i ferd med å miste det grønne toget. Det må vi gjøre noe med, konstaterer SMB Norges administrerende direktør, Jørund Rytman, i denne utgaven av Bedriftsbloggen.

Dette innlegget ble først publisert i Dagens Perspektiv

Les også: Vil LO-lederen ødelegge for arbeidsplasser?

For noen måneder siden opplevde jeg noe rart under et seminar om grønn omstilling i SMB-sektoren. På scenen sto politikere, akademikere, finansfolk og konsulenter, side om side og erklærte at vi ikke har sjans til å nå bærekraftmålene om vi ikke klarer å inkludere de små og mellomstore bedriftene bedre i «det grønne skiftet».

Jørund Rytman, administrerende direktør i SMB Norge

Det var mye fornuftig som ble sagt med stor troverdighet av folk som virkelig brenner for temaet. Likevel gikk jeg tilbake til kontoret med en opplevelse av at svært lite av det jeg hadde hørt fra scenen var relevant for medlemmene i organisasjonen jeg leder. Og det ER faktisk rart å konstatere at man har vært på et seminar om bærekraft i SMB-sektoren som var lite relevant for flertallet av medlemmene i SMB Norge.

Les også: Trist at Stortinget opprettholder urimelig forskjellsbehandling!

Fort gjort

Det første jeg la merke til var at de enten glemte eller valgte å se bort fra første bokstav i SMB. De glemte å inkludere de små bedriftene. Dette er noe vi opplever i andre sammenhenger også, og jeg vet at det er fort gjort. De minste bedriftene er en fragmentert gruppe og det er vanskelig å si noe overordnet og konkret om hvordan deres bidrag til det grønne skiftet kan se ut.

Men jeg tenker at det kanskje er noe annet som veier enda tyngre, nemlig betalingsevne. Presset til å delta i det grønne skiftet kommer fra alle kanter. Politikerne er opptatt av det, bankene er opptatt av det, og det samme er investorene.

Det er mye penger tilgjengelig der ute, og Det grønne skiftet har blitt en lukrativ «business». Vi ser at de som setter dagsorden for den offentlige diskusjonen om det grønne skiftet i norsk næringsliv, ofte er aktører med egne økonomiske interesser.

Les også: Regjeringens «dugnad» velter nystartede bedrifter!

Følger pengene

I business så følger man som kjent pengene. Disse aktørene vet at en frisør eller liten lokal elektriker neppe vil betale for at noen skal hjelpe dem med å ta en «grønnere markedsposisjon». Jeg tror det er noe av forklaringen på at man kan invitere til et stort seminar om det grønne skiftet i SMB-sektoren, uten å snakke om «Hverdagsnæringslivet».

De minste bedriftene har ikke egen bærekraftsansvarlig eller ressurser til å leie inn en konsulent. Å finne frem til et veikart, finne en passende støtteordning og ikke minst å sette seg inn i søknadsprosessen krever tid – og tid er penger.

Samtidig vet at det ikke er viljen det står på. En undersøkelse vi gjorde sammen med Klima- og Miljødepartementet i fjor at de fleste små og mellomstore bedrifter er positive til grønn omstilling. Samtidig sier over halvparten (51%) at de savner gode insentiver fra myndighetene. Hele 83% svarer at de ikke kjenner til eksisterende veikart for grønn omstilling for sin bransje. Det bør være en tankevekker.

Les også: Vi risikerer å miste en generasjon av gründerbedrifter

Inkludert

Hvis man også vil inkludere de minste bedriftene så må man snakke om grønn omstilling på en måte som både er relevant og inkluderende for alle, også de som ikke har så mye ressurser å sette av.

Vi i SMB Norge har tatt denne utfordringen på alvor og ansatt en egen bærekraftansvarlig. Hennes viktigste jobb blir å dra debatten inn på et spor som gjør at også de minste bedriftene, som faktisk utgjør den aller største delen av norsk næringsliv, også skal bli inkludert. Vi må sørge for at vår aller største gruppe bedrifter ikke faller av!

Kort om bloggeren:

Jørund H. Rytman (45) er administrerende direktør i SMB Norge. Han kom til organisasjonen etter 3 perioder på Stortinget som folkevalgt fra Buskerud. Under sine 12 år på Stortinget var Rytman del av både Finanskomiteen, Næringskomiteen og Utenriks- og Forsvarskomiteen, hvor han var kjent for å løfte frem saker som er viktige for gründere og oppstartsbedrifter. Rytman er bosatt i Drammen med samboer og tre barn.

Les også: Fortsatt Covid-støtte er myndighetenes forbannede plikt!