Cyberforsikring

I disse tider hvor mange ansatte i norske virksomheter jobber hjemmefra, vil virksomhetene være ekstra sårbare ovenfor cyberkriminelle da de ansatte kan arbeide på nettverk med mindre sikkerhet enn normalt.

Blir man som virksomhet utsatt for et cyberangrep og har en cyberforsikring, skal man kontakte forsikringsselskapet i henhold til forsikringsavtales instrukser. En cyberforsikring har en 24/7 alarmsentral klar til å bistå og en melding om skade dit betraktes som melding til forsikringsselskapet. Det er uansett viktig at virksomheten er kjent med skademeldingsprosedyren som fremkommer i forsikringsavtalen.

HER FINNER DU MER INFORMASJON OM SMB NORGES FORSIKRINGER

Cybertrusselen mot norske virksomheter er fortsatt høy og når mange ansatte jobber hjemmefra blir man ekstra sårbar. IT kriminelle vet å utnytte kritiske tider, så for å begrense deres handlerom er det derfor viktig at virksomheten er forberedt og tar nødvendige forholdsregler om sikker IT bruk ved hjemmekontor. Mange av virksomhetenes IT avdelinger er i disse tider under sterkt press med mange brukere på hjemmekontor, og det er krevende å opprettholde nødvendig sikkerhetsnivåer, oppdateringer, VPN og to-faktor.

Da flere normale rutiner nå må utføres alternativt øker risikoen, og det er derfor viktig fremover å være ekstra oppmerksom på falske fakturaer, svindel, og CEO fraud. Det ligger et ansvar hos ledelsen å foreta en risikovurdering av mulige konsekvenser og iverksette nødvendige tiltak.

Ta kontakt med oss dersom din virksomhet enda ikke har tegnet cyberforsikring, så hjelper vi deg uansett med mulighetene som finnes.

PS: Det skjer nå konstant endringer i gjeldende regelverk. Söderberg vil oppdatere informasjonen fortløpende på DENNE SIDEN!