Behov for bærekraftskompetanse? Meld deg på gratis kurs!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Behov for bærekraftskompetanse? Meld deg på gratis kurs!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Jobber du i en mellomstor virksomhet som skal arbeide med bærekraft. Bli med på kurs i bærekraft der du lærer praktiske verktøy og identifiserer muligheter for din virksomhet.

BI har utviklet tre fleksible kurs tilpasset personer som står i full jobb, og kompetansen vil være direkte anvendbar i daglig drift. Nå skal kursene gjennomføres som en gratis pilot, der deltakere fra bedrifter tilknyttet Næringshagene i Norge, Cermasys, Bergens næringsråd og SMB-Norge blir prioritert. Kursene er spesiallaget for små og mellomstore virksomheter som må møte nye krav til bærekraft eller som ønsker å se nye muligheter som en følge av bærekraftsarbeid.

Klikk her for å lese mer og melde deg på kurset

Få høyaktuell kompetanse

På kursene vil du lære om bærekraftsmålene og om bærekraftskrav. Videre få innsikt i hvordan samarbeide på nye måter med kunder, leverandører og partnere for å bli mer bærekraftige, samt få kompetanse som gjør deg skodd til å se nye forretningsmuligheter som en følge av bærekraftsarbeid.

Hvert kurs går over 3 uker og gjennomføres nettbasert. Undervisningen vil bestå både av forelesninger – 9 timer totalt, samt praktiske case og involvere bedrifter. Kommunikasjon mellom deltagere vil også være sentralt.

– For å gjøre det enkelt for kursdeltakerne skal kursene leveres nettbasert med en blanding av digitale forelesninger og eget arbeid mellom disse, sier professor Caroline Dale Ditlev-Simonsen, som er faglig ansvarlig for utvikling av de nye korte kursene fra BI.

Les også: NY RAPPORT: SMB-sektoren må inkluderes bedre i det grønne skiftet

Læring spesialtilpasset bedriftenes behov

Kursinnholdet er utviklet etter en grundig innsiktsfase. Sammen med Næringshagene i Norge, Bergens næringsråd, SMB-Norge og CEMAsys, kartla BI kompetansebehovet innen bærekraft hos 30 små og mellomstore bedrifter høsten 2021.

– Vi har avdekket at behovet er en grunnleggende kompetanse innen bærekraft i daglig drift. Som en utdannelsesinstitusjon ønsker BI at kunnskapen er direkte anvendbar. Som læringsmetode vil derfor PPP (Present, Practice, Produce) være sentral, forklarer Ditlev-Simonsen.

For å sikre at kursopplegget svarer til behovet, inviterer nå Næringshagene i Norge, Bergens næringsråd, SMB-Norge og CEMAsys bedriftene i sine nettverk til kurspiloter utover i 2022. Kursdeltakerne vil kunne ta en frivillig eksamen innen utgangen av året.

Les også: Ny nordisk bærekraftstandard for SMB-sektoren

Hvem kan delta?

Kursene, som har i alt 40 plasser, passer spesielt for mellomstore bedrifter med ca. 20-60 ansatte. Pilotdeltakerne må delta på alle tre kursene for å få være med. Deltakelse er gratis. Søknadsfrist for kurspåmelding er 17. mai.

Klikk her for å lese mer og melde deg på kurset

 Bærekraft i praksis – Tre kurs:

Bærekraft basics – innføring i bærekraft i daglig drift – kursansvarlig Professor Caroline D Ditlev-Simonsen

Hvordan skape verdi og bærekraft sammen med andre? – Kursansvarlig Professor Lars Huemer

Sirkulærøkonomi og plattformer: nye muligheter – kursansvarlig førsteamanuensis Marit Sjøvaag

 

Bli SMB medlem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.