Bedriftene venter svakere vekst!

Etter en periode med en betydelig økning i aktiviteten er usikkerheten hos bedriftene uvanlig stor. Det går frem av Norges Banks regionale nettverk, som ble publisert tirsdag. 

Bedriftene som er med i Norges Banks regionale nettverk venter svakere vekst det neste halvåret og mange beskriver fremtidsutsiktene som “uvanlig usikre”, spesielt knyttet til smitteutvikling, råvaretilgang, fraktutfordringer og produksjonsbegrensninger hos leverandører, opplyser sentralbanken.

Les også: NY UNDERSØKELSE – Altfor tidlig å friskmelde hverdagsnæringslivet

Usikkerhet

Norges Bank gjennomfører grundige intervjuer med rundt 1500 virksomheter over hele landet med jevne mellomrom i sitt regionale nettverk. Resultatet er en oppdatert stemningsrapport fra norsk næringsliv. Intervjuene ble denne gang gjennomført den siste uka i oktober og de to første ukene av november, altså før de nye tiltakene ble presentert. Mye tyder derfor på at usikkerheten og pessimismen er enda større nå, nesten én måned senere og etter omikrons innmarsj.

– Siden da har smittetallene økt mye, og det har kommet både nasjonale og regionale smitteverntiltak, skriver sentralbanken i sin rapport.

Regionalt Nettverk bekrefter dermed lagt på vei funnene fra undersøkelsen blant SMB Norges medlemmer i november, som viste at hver femte småbedrift fremdeles ser en reell fare for konkurs i kjølvannet av pandemien.

Arbeidskraft

Bedriftene opplyser at de ønsker å ansette flere, men forteller at de har problemer med å få tak i den riktige kompetansen.

– De siste månedene har flere fått jobb, og bedriftene planlegger å ansette enda flere gjennom vinteren. Samtidig er det uvanlig mange bedrifter som ikke får tak i ansatte som har de riktige kvalifikasjonene, skriver Norges Bank.

Fordi det er vanskelig å få tak i ansatte, tror bedriftene dessuten at lønningene vil øke mer til neste år enn de har gjort i år. Anslaget for årslønnsveksten i år er oppjustert til 3,0 prosent, fra 2,9 prosent i august. Neste år ser bedriftene for seg en lønnsvekst på 3,3 prosent.

Les også: Budsjettforslaget vil ramme hverdagsnæringslivet!

Varemangel

Mange bedrifter opplyser at det har blitt vanskeligere og mer kostbart å få tak i varer de trenger. I følge Norges Bank skyldes både forsinkelser i fabrikkene de kjøper fra og at transporten tar lengre tid.

– I tillegg har en stor del av det de kjøper inn blitt dyrere og frakten koster mye mer. Derfor planlegger bedriftene å øke prisene sine mer enn vanlig fremover, heter det i rapporten.

Betydelig vekst

Etter gjenåpningen av samfunnet i høst, er det tjenesteyterne som har hatt den sterkeste veksten, mens salgsvolumet i varehandelen har falt og veksten i industrien har avtatt. Sysselsettingen har økt mye, men bedriftene planlegger litt mindre økning de neste tre månedene.

– Ikke siden 2007 har det vært så høy andel bedrifter med kapasitetsbegrensninger. Det er også uvanlig mange som har problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, konstaterer Norges Bank.