Arendalsuka 2022: Har myndighetene et holdningsproblem overfor små og mellomstore bedrifter?

Illustrasjonsbilde, Shutterstock
Bilde: Illustrasjonsbilde, Shutterstock

Hvordan blir landets små og mellomstore bedrifter møtt når de er i kontakt med det offentlige Norge? Svaret får du 17. august i Arendal.

Les også: Håper vi ses under Arendalsuka 15-19 august!

Hver dag skjer det mange tusen interaksjoner mellom norske bedrifter og myndigheter på forskjellige nivåer i forvaltningen. To parter som i utgangspunktet bør ha samme mål; Nemlig å skape vekst, enten det er for bedriften, lokalsamfunnet eller for AS Norge.

Men er det så enkelt?

Når bedrifter møter representanter for kommunen, skatteetaten eller andre offentlige institusjoner, så dukker det raskt opp et spørsmål om rolleforståelse. For hva er egentlig myndighetenes oppgave i disse møtene? Er de tilretteleggere eller utøver de først og fremst en kontrollfunksjon?

Les også: Arendalsuka 2022: – Vil politikerne kutte skatter og avgifter?

Tolkninger

Jørund Rytman, SMB Norge

– Jeg synes spørsmålet er veldig interessant. Dette er to diametralt forskjellige tolkninger som gir to vidt forskjellige resultater når det kommer til hvordan møtet mellom myndigheter og næringsliv blir gjennomført, konstaterer SMB Norges administrerende direktør Jørund Rytman.

Han skal lede SMB Norges debatt om temaet under Arendalsuka.

– Mange bedrifter opplever nok i dag at de starter i motbakke i møte med myndighetene. Som liten bedrift er man per definisjon en «skurk» til det motsatte er bevist. Denne holdningen gjør noe med hvordan hele dialogen blir gjennomført, forklarer Rytman.

Les også: Arendalsuka 2022: – Er det på tide å modernisere sykelønnsordningen?

Krav

Før sommeren gjennomførte SMB Norge og Ny Analyse en omfattende undersøkelse blant SMB Norges medlemmer for å kartlegge deres opplevelse av disse møtene. Hvordan håndterer bedriftene kravene fra det offentlige?

– Vi vet at bedriftene bruker mye tid og krefter på å tilfredsstille krav fra myndigheter, enten det er Skatteetaten, kommunen, NAV eller en av de andre offentlige organene. Men går det an å si noe om hva dette koster næringslivet?

– Og ikke minst, hva er gevinsten ved at man fra myndighetenes side fokuserer mer på rollen som tilrettelegger enn på kontrollfunksjonen?

Les også: Henger de små med i den grønne omstillingen?  

Debatt

Onsdag 17 august kl. 13.00 presenterer vi resultatene fra undersøkelsen i SMB-teltet ved Steenhuset i Arendal og tar debatten: Har det offentlige Norge et holdningsproblem overfor små og mellomstore bedrifter?

Fakta om små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge